De Kleine Nicolaas

Cornelis Krusemanstraat 10 1075 NL Amsterdam

  • Schoolfoto van De Kleine Nicolaas
  • Schoolfoto van De Kleine Nicolaas
  • Het plein waar de kinderen uit groep 1 tot en met 3 spelen
  • Schoolfoto van De Kleine Nicolaas

In het kort

Toelichting van de school

Wij zijn een sprankelende, kleinschalige en jonge school midden in Amsterdam Zuid op loopafstand van het Vondelpark, de Schinkelbuurt en het Museumplein. Wij zijn een trotse school die meegaat met de tijd en houdt van ontwikkelen. Dit doen wij op het gebied van kwaliteit, groei en duurzaamheid. De school telt ongeveer 210 leerlingen en het team bestaat uit 18 collega’s. Wij zijn een school waar leerlingen zich kunnen ontwikkelen tot wereldburgers, die kritisch nadenken over de keuzes die ze kunnen maken en de gevolgen daarvan voor zichzelf en een ander. Vanuit vertrouwen en met duidelijke en hoge verwachtingen bieden wij hoogwaardig onderwijs.

Neem een kijkje en ervaar wat wij kinderen bieden!

Het bestuur

De school valt onder stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel. De stichting verzorgt openbaar onderwijs in Amsterdam Centrum en Zuid. Een boeiend gebied met 22 scholen die vanuit hun eigen identiteit nauw met elkaar samenwerken. Alleen goed onderwijs is niet voldoende, onze leerlingen hebben ook een uitdagend aanbod nodig. We vormen met elkaar een dynamische organisatie waarin professionals ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. Onze blik is op de toekomst gericht, we leggen de lat hoog, we zijn eigenwijs en bevlogen. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vertrouwen
  • Plezier in leren
  • Persoonlijke ontwikkeling
  • Duidelijke verwachtingen
  • Hoogwaardig onderwijs

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Wij zijn een sprankelende school midden in Amsterdam Zuid op loopafstand van het Vondelpark, de Schinkelbuurt en het Museumplein. Samen met leerlingen, leerkrachten en ouders bouwen wij aan een nieuwe school in Amsterdam Zuid.  Wij zijn een school waar leerlingen zich kunnen ontwikkelen tot wereldburgers, die kritisch nadenken over de keuzes die ze kunnen maken en de gevolgen daarvan voor zichzelf en een ander. Vanuit vertrouwen en met duidelijke en hoge verwachtingen bieden wij hoogwaardig onderwijs. 

Neem een kijkje en ervaar wat wij kinderen bieden! 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
198
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven