De kleine Nicolaas

Cornelis Krusemanstraat 10 1075 NL Amsterdam

Schoolfoto van De kleine Nicolaas

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op De kleine Nicolaas, een Amsterdamse school met kinderen uit Nederlandse en internationale gezinnen. Wij bieden onderwijs met kwaliteit, vanuit vertrouwen en met duidelijke verwachtingen. Waar kinderen zich vanuit een veilige schoolomgeving ontwikkelen tot wereldburgers, die kritisch nadenken over de consequenties van hun besluiten en handelen voor zichzelf en de ander. Waar kinderen kennis, vaardigheden en attitudes ontwikkelen die hen in staat stellen wendbaar te zij. Met veel aandacht voor duurzame omgang met de natuur. Wij creëren in de stedelijke omgeving van Amsterdam kansen om die natuur te ontdekken en te onderzoeken. Binnen ons gebouw, rondom de scholen in de stad.

Onze school maakt deel uit van stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel (Hierna: "OOadA"). OOadA verzorgt openbaar onderwijs in Amsterdam Centrum en Zuid. Een boeiend gebied met 22 scholen die vanuit hun eigen identiteit nauw met elkaar samenwerken. Alleen goed onderwijs is voor ons niet voldoende, onze leerlingen hebben ook een uitdagend aanbod nodig. Wij vormen met elkaar een dynamische organisatie waarin professionals ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. Onze blik is op de toekomst gericht, wij leggen de lat hoog, wij zijn eigenwijs en bevlogen. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vertrouwen
  • Plezier in leren
  • Persoonlijke ontwikkeling
  • Duidelijke verwachtingen
  • Kwaliteit van onderwijs

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school is in 2013 gestart als dependance van De Nicolaas Maesschool. Sinds 1 augustus 2018 is De kleine Nicolaas een zelfstandige school met een eigen koers. Wij zijn gevestigd in Amsterdam-Zuid. De school is in opbouw, dat betekent dat ieder jaar de school wordt uitgebreid met een groep. Schooljaar 2021-2022 is de school uitgegroeid tot een volledige school, groep 1 tot en met 8. De school groeit en bloeit. We zien een sterke toename in het aantal leerlingen dat naar De kleine Nicolaas gaat. In het huidige gebouw kunnen wij de groepen 1 tot en met 8 huisvesten. Het is de bedoeling dat wij over vijf jaar naar nieuwbouw verhuizen, waardoor wij verder kunnen groeien. 


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
156
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven