De Kleine Nicolaas

Cornelis Krusemanstraat 10 1075 NL Amsterdam

  • Schoolfoto van De Kleine Nicolaas
  • Schoolfoto van De Kleine Nicolaas
  • Het plein waar de kinderen uit groep 1 tot en met 3 spelen
  • Schoolfoto van De Kleine Nicolaas

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Uit de vragenlijst van groep 6,7 en 8 blijkt dat leerlingen het meest tevreden zijn over:

- Wat ze leren op school (9/10)

- De uitleg van juf of meester (8.9/10

- De duidelijkheid van de regels op school (8.7)

De laagste (maar nog steeds hoge) scores worden behaald op:

- Het hebben van een leuke klas (7.6/10)

- Het leuk vinden om met andere kinderen uit de klas om te gaan (7.9/10)

- De juf/meester die duidelijk vertelt wat je goed of fout doet (8.2/10)

De resultaten zijn met het team besproken en opgenomen in zowel de interne als de externe nieuwsbrief. Acties naar aanleiding van de uitkomsten:

- Terugkoppeling resultaten door leerkracht naar leerlingen in de klas;

- Focuspunt “Hebben jullie een leuke klas” wordt verder versterkt in de klas.

Er wordt in kaart gebracht wat de groep al een leuke klas maakt en wat kan worden gedaan om het nog leuker te maken (oplossingsgericht). Deze acties en doel wordt geëvalueerd met de groep voor de voorjaarsvakantie. Groep 6 en 7 nemen dit mee in groepsplan gedrag, groep 8 in bord in de klas. 

Tevredenheid
8,4
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

De ouderenquête wordt één keer per twee jaar afgenomen onder alle ouders. In totaal hebben 100 ouders de enquête ingevuld. Voor een betrouwbaar beeld waren minimaal 74 respondenten nodig. Hier zitten wij dus boven. 

Uit de ouderenquête blijkt dat ouders het meest tevreden zijn over:

- hoe veilig voelt uw kind zich op school ( 3,61/4);

- hoe tevreden bent u over uw contact met de medewerkers van de school (3,6/4); 

- In hoeverre gaat uw kind met plezier naar school? (3,58/4);

De laagste (maar nog steeds hoge) scores worden behaald op:

- Vindt u dat uw kind voldoende wordt uitgedaagd om zich maximaal te ontwikkelen? (3,19/4)

- Hoe tevreden bent u over de informatie die u krijgt over uw kind?(3,32/4)

- In hoeverre sluit wat uw kind leert aan bij zijn of haar niveau? (3,37/4)

Ouders geven de school het rapportcijfer 8,3. Het gemiddelde cijfer in Nederland was een X.

Tevredenheid
8,4
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven