Huibersschool Dalton basisschool

Jacob Geelstraat 48 1065 VT Amsterdam

  • Schoolfoto van Huibersschool Dalton basisschool
  • Sporten is belangrijk! Alle kinderen krijgen 2 maal gym per week van onze vakleerkracht.
  • Schoolfoto van Huibersschool Dalton basisschool

Het team

Toelichting van de school

Samenstelling van het team:

- 12 groepsleerkrachten, waaronder een vakleerkracht bewegingsonderwijs

- coördinatoren (taakbeleid) voor: taal, rekenen, NT2, cultuur, sociale veiligheid, brede school, naschoolse activiteiten, ICT

- intern begeleider

- directeur en adjunct-directeur

- administratief medewerker en managementondersteuner

- voorschool-leidsters van Impuls

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte van een leerkracht zijn er verschillende mogelijkheden:

- de zieke leerkracht wordt vervangen door een collega;

- de groep wordt verdeeld over andere groepen

- de leerlingen worden in overleg met de ouders naar huis gestuurd.

Ook worden leerkrachten vervangen i.v.m. studieverlof of andere verlofredenen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De Huibersschool heeft veel oog voor talentontwikkeling.

Ongeveer 1 x per 2 maanden vindt er een Podium plaatst, waar kinderen hun presenteertalent kunnen laten zien aan de kinderen van de hele school.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Thematisch werken: In de groepen 1/2 wordt gewerkt met onderwijsthema’s, waarin het beredeneerd aanbod richtinggevend is. Er worden per jaarthema’s behandeld, die betekenis hebben voor kinderen en vanwaaruit het volledige kleuteronderwijs wordt aangeboden. Kinderen krijgen het aanbod dat past bij hun ontwikkeling.

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De Huibersschool staat in de Jacob Geelbuurt in AmsterdamNieuw-West. Een buurt met veel verschillende culturen en mensen met verschillende achtergronden. Op de Vreedzame Huibersschool wordt daarom veel aandacht besteed aan hoe je omgaat met al die verschillen. Er heerst veel rust en duidelijkheid in de school. De leerkrachten gaan op een pedagogisch vreedzame manier om met de leerlingen en creëren een positieve sfeer waarin leerlingen kunnen leren. De school heeft een traditioneel klassikaal onderwijssysteem, waarbij de nieuwe aspecten van de 21-eeuwse vaardigheden worden toegepast. Het team maakt het leren zichtbaar door de lesdoelen af te stemmen op de groep en geeft passende feedback aan leerlingen, waardoor zij zich blijven ontwikkelen en willen blijven leren.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven