Huibersschool Dalton basisschool

Jacob Geelstraat 48 1065 VT Amsterdam

  • Sporten is belangrijk! Alle kinderen krijgen 2 maal gym per week van onze vakleerkracht.
  • De rode loper ligt al voor u uitgerold. 
Wees welkom!
  • We halen de omgeving naar binnen en de leerlingen naar buiten, om zo ons onderwijs te verrijken en verdiepen.
  • Gezond eten en gedrag wordt gestimuleerd op de Huibersschool

In het kort

Toelichting van de school

De Huibers is een mondiale wijkschool. Een kleine, veilige school met aandacht voor alle leerlingen.
Leerlingen krijgen bij ons de ruimte om ervaring op te doen door zelf en met elkaar activiteiten te plannen en te organiseren.
Ons doel is dat we met elkaar een hechte leergemeenschap vormen, waarin ieder zijn inbreng en verantwoordelijkheden heeft.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Iedereen voelt zich welkom.
  • Ruimte voor eigen inbreng.
  • Taalvriendelijke school.
  • Ondersteunend netwerk ouders.
  • Rijke schooldag.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Huibersschool heeft ca 150 leerlingen, verdeeld over 8 groepen en behoort tot de kleinere scholen in Amsterdam. De meeste leerlingen wonen rondom de school en dat maakt dat we de school met recht een echte buurtschool kunnen noemen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
129
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven