Huibersschool Dalton basisschool

Jacob Geelstraat 48 1065 VT Amsterdam

  • Sporten is belangrijk! Alle kinderen krijgen 2 maal gym per week van onze vakleerkracht.
  • De rode loper ligt al voor u uitgerold. 
Wees welkom!
  • We halen de omgeving naar binnen en de leerlingen naar buiten, om zo ons onderwijs te verrijken en verdiepen.

In het kort

Toelichting van de school

De Huibersschool is een mondiale school waar de visie van daltononderwijs centraal staat: SAMENWERKEN, VERANTWOORDELIJKHEID, ZELFSTANDIGHEID, EFFECTIVITEIT EN REFLECTIE.

Als men onze school binnenkomt horen wij altijd: wat een rust en wat gaan de kinderen hier prettig met elkaar om! Daar zijn wij trots op.

De school is gehuisvest in een prachtig opgeknapt en modern schoolgebouw en de school heeft een belangrijke functie in de wijk en mag zich met recht een brede school noemen.

Voor de kinderen in onze buurt is het belangrijk de wereld naar binnen te halen, maar er ook op uit te gaan en zoveel mogelijk te leren van en in onze omgeving. We stellen jaarlijks een paar thema’s centraal in de hele school, zoals bijvoorbeeld: bouwen (i.v.m. de nieuwbouw in onze omgeving), duurzaamheid, de stad Amsterdam en Huibers hospitaal.

Wij onderscheiden ons in de wijk van andere scholen doordat wij een kleine, prettige school zijn waar oor en oog is voor elkaar (Vreedzame School). Maar ook omdat wij door ons daltononderwijs kinderen betrekken bij hun eigen leerproces door hen de doelen te laten verwoorden die zij moeten bereiken, bij te houden wat zij geleerd hebben en te leren reflecteren op hun eigen werk. Kinderen zijn bij ons aan het werk en zijn gemotiveerd. Dat vinden wij belangrijk en daar werken wij hard voor, dat gaat niet vanzelf, dat leren wij kinderen aan.

Elke nieuwe ouder krijgt bij ons een persoonlijke rondleiding en een intakegesprek met onze directeur. Heeft u interesse? Neem gerust contact op: 020-6152697 of e-mail naar huibers.info@askoscholen.nl.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Talentontwikkeling
  • Veiligheid - Vreedzame school
  • Vertrouwen en durf
  • Persoonlijk contact
  • Gezonde school

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Huibersschool heeft ca 150 leerlingen, verdeeld over 8 groepen en behoort tot de kleinere scholen in Amsterdam. De meeste leerlingen wonen rondom de school en dat maakt dat we de school met recht een echte buurtschool kunnen noemen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
155
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven