Huibersschool Dalton basisschool

Jacob Geelstraat 48 1065 VT Amsterdam

  • Sporten is belangrijk! Alle kinderen krijgen 2 maal gym per week van onze vakleerkracht.
  • De rode loper ligt al voor u uitgerold. 
Wees welkom!
  • We halen de omgeving naar binnen en de leerlingen naar buiten, om zo ons onderwijs te verrijken en verdiepen.
  • Gezond eten en gedrag wordt gestimuleerd op de Huibersschool

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

Wij zijn erg trots op de tevredenheid van leerlingen. We scoren hoog op het welbevinden en de veiligheid binnen school en dat vinden wij ook een belangrijk onderdeel van onze missie en visie. 

Als rapportcijfer geven de leerlingen de Huibersschool gemiddeld een 8,6! 

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Deze school gebruikt een eigen vragenlijst voor het onderzoek naar de tevredenheid van ouders. De resultaten download je hier.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven