Oecumenische basisschool Oranje Nassau

Varenweg 2 1031 CB Amsterdam

 • Schoolfoto van Oecumenische basisschool Oranje Nassau
 • Schoolfoto van Oecumenische basisschool Oranje Nassau
 • Schoolfoto van Oecumenische basisschool Oranje Nassau
 • Schoolfoto van Oecumenische basisschool Oranje Nassau
 • Schoolfoto van Oecumenische basisschool Oranje Nassau

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Wij meten jaarlijkse de tevredenheid van onze leerlingen met de systematiek van Vensters. Daarnaast kunnen wij uit onze interne monitoring m.b.v. de registratiesystemen van Inzichtelijk en de Vreedzame School een adequaat beeld vormen van het welbevinden van onze leerlingen. De uitkomsten van de peilingen worden met het MT en het gehele team besproken. Indien wenselijk ondernemen wij actie om specifieke elementen te verbeteren. 

De uitkomsten van de laatste peiling onder leerlingen (april 2023):

 • Algemene tevredenheid: 8,1
 • Welbevinden: 7,2
 • Ervaren veiligheid: 8,2 en 8,7

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Wij meten iedere twee jaar de tevredenheid van onze ouders met de systematiek van Scholen met Succes of Vesnters. Daarnaast leveren gesprekken met de ouderraad en individuele ouders ons informatie die wij meenemen in ons handelen. De uitkomst van de tevredenheidspeiling wordt met het MT en het gehele team besproken. Indien wenselijk ondernemen wij actie om specifieke elementen te verbeteren. 

In schooljaar 2021-2022 is er een pilot geweest met een vragenlijst opgesteld vanuit ons bestuur AMOS. De uitslag van de meting van 2021-2022:

 • Welk rapportcijfer geeft u de school: 8,2
 • Hoe tevreden bent u over wat uw kind leert op school: 8,4 
 • In hoeverre gaat uw kind met plezier naar school: 8,5
 • Hoe veilig voelt uw kind zich op school: 8,3
 • Hoe tevreden bent u over de opvoedkundige aanpak van de school: 7,9
 • Hoe tevreden bent u over uw contact met de medewerkers van de school: 8,3
 • Hoe tevreden bent u over de informatie die u krijgt over wat er op school gebeurt: 8,4

Wij zijn zeer tevreden met de waardering van ouders. 

Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven