Daltonbasisschool De Rivieren

Lekstraat 35 -37 1079 EM Amsterdam

  • Kinderen krijgen bij ons natuurlessen in de eigen eetbare tuin. Van zaadje, via onderhoud, naar oogst!
  • Daltononderwijs onderscheidt zich door samenwerken en verantwoordelijkheid voor jezelf en voor elkaar nemen
  • We brengen de wereld naar binnen en hebben een doorgaande lijn op spelend en onderzoekend leren
  • De ouderbetrokkenheid is hoog. Wij zijn een echte buurtschool met een grote saamhorigheid onder ouders.
  • Bij ons leren de kinderen een hoge mate van zelfstandigheid en eigenaarschap. Zij worden bij ons fearless human beings.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom in de wereld van daltonbasisschool De Rivieren. Deze informatie is geschreven voor iedereen die meer wil weten over onze school. Wij vinden het belangrijk om jullie goed te informeren over onze onderwijsactiviteiten en alle extra activiteiten van de school. Dat maakt het gesprek over de ontwikkeling van jullie (kind)eren zinvoller.

Nieuwe nieuwsgierige ouders nodigen we van harte uit voor een informatieochtend en indien gewenst een kennismakingsgesprek. Kijk op de website voor de data van de informatieochtenden.

Daltonbasisschool De Rivieren opent werelden. Ook die van jullie!?

Hartelijke groet,
Namens het schoolteam

Arno Methorst
Directeur

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Daltononderwijs
  • Vorming tot échte Amsterdammer
  • Wereldoriëntatie centraal
  • Eigen leerroute/op leerdoelen
  • Persoonlijkheidsontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het huidige leerlingaantal is 172 (juli 2021). Het leerlingaantal van 151 toont de stand per 1-10-2020. We zijn duidelijk dus weer groeiende. Dat komt mede door onze nieuwe manier van werken en het anders organiseren van het onderwijs. De school wint aan populariteit in de buurt.

We zijn een echte buurtschool. Dit zie je terug in de diversiteit van de leerlingen en de kleinschaligheid waarin ieder zich welkom voelt en waar iedereen elkaar kent. Er is genoeg ruimte binnen de school om te groeien naar 220-230 leerlingen. Daarmee behouden we het karakter van de buurtschool waar iedereen welkom is.  


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
165
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven