Daltonbasisschool De Rivieren

Lekstraat 35 -37 1079 EM Amsterdam

  • Kinderen krijgen bij ons natuurlessen in de eigen eetbare tuin. Van zaadje tot oogst!
  • De kinderen leren zichzelf kennen en weten wat ze meebrengen in het samenwerken, zelfstandig zijn en verantwoordelijkheid nemen
  • We brengen de wereld naar binnen en hebben een doorgaande lijn op spelend en onderzoekend leren
  • De ouderbetrokkenheid is hoog. Wij zijn die echte buurtschool met een grote saamhorigheid onder ouders.
  • Bij ons word je opgeleid tot een wereldburger, een echte Amsterdammer die handelt als een fearless human being

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
7,3
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Deze school gebruikt een eigen vragenlijst voor het onderzoek naar de tevredenheid van ouders. De resultaten download je hier.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven