Oecumenische basisschool Ichthus

Louis Davidsstraat 101 1068 SJ Amsterdam

  • Schoolfoto van Oecumenische basisschool Ichthus
  • Schoolfoto van Oecumenische basisschool Ichthus
  • Schoolfoto van Oecumenische basisschool Ichthus
  • Schoolfoto van Oecumenische basisschool Ichthus

In het kort

Toelichting van de school

De Ichthusschool is: ‘De school waar je schittert’.

Wij bieden iedere leerling de ondersteuning die hij of zij nodig heeft om kennis, vaardigheden en talenten te ontwikkelen. Wij bieden het profiel Cultuur en Kunstzinnige vorming. De Ichthusschool is een kwaliteitsgerichte organisatie. We werken cyclisch, systematisch en aantoonbaar aan de ontwikkeling van onze leerlingen en ons onderwijs. We zien de ouders als een belangrijke en onmisbare schakel. Het versterken van ouderbetrokkenheid is een voorwaarde en de eerste stap naar het realiseren van educatief partnerschap

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Betrokken
  • vertrouwen
  • Eigen ruimte
  • Kunst en cultuur
  • Meer-en hoogbegaafdheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

ONZE LEERLINGEN EN ONS ONDERWIJS

Onze leerlingen zijn de wereldburgers van morgen. En die wereld verandert sneller dan ooit. Robotisering, digitalisering, een economie gebaseerd op innovatie. Het zijn maar enkele ontwikkelingen die enorme gevolgen zullen hebben voor het leven van onze kinderen in de toekomst.

Wat betekent het principe van “een leven lang leren” voor de wijze waarop wij ons onderwijs aanbieden?

Welke competenties zijn nodig om mee te kunnen in de snelheid van het leven in 2030?

Creativiteit, flexibiliteit, goed in samenwerken, in staat zijn om je je een weg te banen in het gigantische informatieaanbod, dat zijn enkele veelgenoemde noodzakelijke competenties. Om een actieve rol in de maatschappij en in ons Amsterdam te hebben, zijn daarom andere vaardigheden nodig dan twintig jaar terug. Daarnaast moet de basis (taal, rekenen) ook op orde blijven. Als AMOS/Ichthusschool zetten wij ons in om die vaardigheden bij onze kinderen en bij ons zelf te blijven ontwikkelen. 

De leerling populatie op de Ichthusschool is een afspiegeling van de wijk waarin onze school staat. Onze leerling populatie is gemengd.

De Ichthusschool bestaat uit een enthousiast team dat werkt aan inspirerend ,thematisch onderwijs en een passend aanbod voor elke leerling. De leerkracht heeft een paar keer per schooljaar een "leergesprek "met de leerling. In dit gesprek geeft de leerling zelf zijn/haar leerdoel aan.

Vanaf groep 1 bieden wij het vak Engels aan.

Wij hebben 2 dagen per week een gespecialiseerde leerkracht die het "leerlab" begeleid. In het "leerlab" wordt onderwijs  geboden aan leerlingen die meer aan kunnen dan het reguliere aanbod.

Op creatief en zelfsturende vaardigheden dagen wij onze leerlingen uit. Wij besteden aandacht aan essentiële vaardigheden als zelfstandigheid, creatief denken en probleemoplossend denken. Leerlingen leren bij ons verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces. Samenwerken stimuleert een goede manier waarop wij omgaan met elkaar.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
387
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven