Oecumenische basisschool Ichthus

Louis Davidsstraat 101 1068 SJ Amsterdam

  • Schoolfoto van Oecumenische basisschool Ichthus
  • Schoolfoto van Oecumenische basisschool Ichthus
  • Schoolfoto van Oecumenische basisschool Ichthus
  • Schoolfoto van Oecumenische basisschool Ichthus

In het kort

Toelichting van de school

De Ichthusschool is: ‘De school waar je gaat schitteren’.

Wij bieden iedere leerling de ondersteuning die hij of zij nodig heeft om kennis, vaardigheden en talenten te ontwikkelen. Wij bieden het profiel Cultuur en Kunstzinnige vorming. De Ichthusschool is een kwaliteitsgerichte organisatie. We werken cyclisch, systematisch en aantoonbaar aan de ontwikkeling van onze leerlingen en ons onderwijs. We zien de ouders als een belangrijke en onmisbare schakel. Het versterken van ouderbetrokkenheid is een voorwaarde en de eerste stap naar het realiseren van educatief partnerschap

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Betrokken
  • vertrouwen
  • Eigen ruimte
  • Kunst en cultuur
  • Meer-en hoogbegaafdheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De leerling populatie is een afspiegeling van de wijk waarin onze school staat. Onze leerling populatie is gemengd. De ouders van onze leerlingen zijn vooral hoogopgeleid.

De Ichthusschool bestaat uit een enthousiast team dat werkt aan inspirerend onderwijs en een passend aanbod voor elke leerling.

Wij bieden vanaf groep 1 het vak Engels aan.

Wij hebben 2 dagen per week een gespecialiseerde leerkracht die het "leerlab" begeleid. In het "leerlab"wordt onderwijs  geboden aan leerlingen die meer aan kunnen dan het reguliere aanbod.

Op creatief en zelfsturende vaardigheden dagen wij onze leerlingen uit. Wij besteden aandacht aan essentiële vaardigheden als zelfstandigheid, creatief denken en probleemoplossend denken. Leerlingen leren bij ons verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces. Samenwerken stimuleert een goede manier waarop wij omgaan met elkaar.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
408
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven