Oecumenische basisschool Ichthus

Louis Davidsstraat 101 1068 SJ Amsterdam

  • Schoolfoto van Oecumenische basisschool Ichthus
  • Schoolfoto van Oecumenische basisschool Ichthus
  • Schoolfoto van Oecumenische basisschool Ichthus
  • Schoolfoto van Oecumenische basisschool Ichthus

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De veiligheid op school vinden we erg belangrijk omdat kinderen in een veilig klimaat tot betere prestaties komen.

Op school is een leerlingenraad waar deze onderwerpen regelmatig besproken worden. Daarnaast voert de leerkracht minimaal 2 keer per jaar een individueel kindgesprek zodat onze leerlingen zich gehoord en gezien voelen. Er is aandacht voor pestgedrag. Twee keer per jaar staan de schitterweken centraal en bespreken we de gouden regels.

Tevredenheid
8,5
Vergelijkbare scholen
8,2

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Terug naar boven