IKC NoordRijk

Braeburnstraat 1 1036 LD Amsterdam

Het Integraal Kindcentrum IKC NoordRijk.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

We zijn blij om te zien dat het gemiddelde op alle indicatoren omhoog is gegaan. Voornamelijk de lessen op school worden goed beoordeeld.

Het is onze ambitie om het gemiddelde cijfer op de indicator 'over de school' naar minimaal een 8 te brengen. Deze ambitie zal onderdeel zijn van onze speerpunten in het schooljaar 2023-2024.

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
7,3
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven