IKC NoordRijk

Braeburnstraat 1 1036 LD Amsterdam

Het Integraal Kindcentrum IKC NoordRijk.

Het team

Toelichting van de school

Het team van IKC NoordRijk is enthousiast, bevlogen en zeer deskundig. We hebben meerdere onderwijsassistenten die werkzaam zijn in zowel de onderbouw als de bovenbouw. Het team is volledig gefocust op de brede ontwikkeling van onze kinderen. Het team telt maar liefst twee vakleerkrachten bewegingsonderwijs, hierdoor is het mogelijk om kinderen  extra motorische ondersteuning aan te bieden (MRT). 

In de onderbouw wordt om de week muziekles gegeven, verzorgt door een muziekleerkracht. In de bovenbouw leren kinderen wekelijks een muziekinstrument te bespelen. Dit gebeurt onder leiding van een muziekdocent die aangesloten is bij 'Het Leerorkest'. Aan het eind van het schooljaar vindt een feestelijk optreden plaats, zodat ouders kunnen zien wat hun kind in de afgelopen periode heeft geleerd. 

Het team bestaat verder uit: - conciërge - administratieve kracht - onderwijsassistent - pleinwachten- leraarondersteuner - vakleerkracht bewegingsonderwijs - verschillende specialisten - leerkracht - adjunct-directeur - directeur 

 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

IKC NoordRijk is aangesloten bij een vervangingspool, De Brede Selectie. Voor vervanging bij verlof of ziekte gaan we eerst naar deze vervangingspool. Wanneer het niet lukt een vervanger te vinden dan lossen we dit altijd intern op. We zijn trots te melden dat tot op heden   nog geen groepen naar huis hebben hoeven te sturen. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Dit schooljaar heeft IKC NoordRijk, tijdens de opening van de Kinderboekenweek, een geheel vernieuwde bibliotheek geopend. Met de grote aanschaf van nieuwe boeken wil de school aansluiten bij de belevingswereld van ieder kind en het leesplezier bevorderen. In de onderbouw zijn tevens veel nieuwe prentenboeken aangeschaft die mooi aansluiten bij de taallessen en de methode Blink.

 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Onze kinderen krijgen ruimte om hun eigen talenten te ontwikkelen. Hiervoor hebben we drie keer per jaar een atelier. In deze workshops kunnen de kinderen kennis maken met verschillende ateliers (variërend van koken tot programmeren). Deze workshops worden verzorgd door ouders, opa's, oma's, leerkrachten en stakeholders. 

Dit jaar zijn we gestart met de methode Blink, kinderen krijgen in twee jaar tijd maar liefst twaalf thema's aangeboden. Dit geheel thematisch worden aangeboden. 

In groep 6 krijgen de leerlingen les op de schooltuinen. Het lesprogramma omvat praktijklessen en theorielessen De kinderen zien op de schooltuin alle seizoenen voorbijkomen, waarbij de verschillende gewassen op verschillende tijden worden gezaaid en geoogst.

In groep 7 hebben de leerlingen zowel een praktisch als theoretisch verkeersexamen.   

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Elke school dient te beschikken over een ondersteuningsprofiel. Daarin staat beschreven hoe en op welke wijze de school de zorg heeft geregeld.  IKC NoordRijk probeert alle kinderen te ondersteunen in hun ontwikkeling. We sluiten niemand uit. De school heeft een ouder- en kindadviseur die de school helpt met de juiste zorg voor een kind. Ouders kunnen ook, als ze tegen bepaalde zaken aanlopen, een afspraak maken met Mariska Meijer of Judith Abrahams, de ouder- en kindadviseur (bereikbaar op 0683945539). In samenwerking met externe instanties en de ouders proberen wij onderwijs op maat te geven. Dat lukt niet in alle gevallen. Er kunnen externen worden ingeschakeld om het kind te begeleiden. In sommige gevallen lukt de begeleiding op een basisschool niet. Dan gaan we samen met de ouders bekijken wat het beste is voor het kind. Niets gebeurt zonder uw toestemming. Het gaat altijd in overleg en met uw toestemming.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Onze school biedt extra aanbod voor het jonge kind: Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) / peuteropvang. We werken nauw samen met de kinderopvangorganisatie Tinteltuin in het gebouw van de school. De onderbouwcoördinator heeft iedere 6 weken overleg met de leidsters van Tinteltuin. Indien nodig sluit de IB' er van de onderbouw bij dit overleg aan. Omdat we een integraal kindcentrum zijn, vinden we het belangrijk dat deze overleggen extra aandacht krijgen. Op deze manier kunnen wij de doorgaande ontwikkellijn optimaal waarborgen. Tijdens dit overleg worden de thema's die de school en de VVE aanbieden op elkaar afgestemd.   

Ook doet Tinteltuin doet mee met dezelfde schoolse activiteiten zoals sinterklaasviering en kerstviering. 

 

Terug naar boven