IKC NoordRijk

Braeburnstraat 1 1036 LD Amsterdam

Het Integraal Kindcentrum IKC NoordRijk.

Het team

Toelichting van de school

Het team van IKC NoordRijk is enthousiast, bevlogen en deskundig. Naast de groepsleerkrachten zijn onderwijsassistenten werkzaam in zowel de onderbouw als de bovenbouw. Het team is volledig gefocust op de brede ontwikkeling van onze kinderen. Het team telt maar liefst twee vakleerkrachten bewegingsonderwijs, hierdoor is het naast de reguliere bewegingslessen mogelijk om kinderen extra motorische ondersteuning aan te bieden (MRT). 

In de onderbouw wordt om de week muziekles gegeven, verzorgt door een vakleerkracht muziek. In de bovenbouw (vanaf groep 5) leren kinderen wekelijks een muziekinstrument te bespelen. Dit gebeurt onder leiding van een muziekdocent die aangesloten is bij 'Het Leerorkest'. Twee keer per schooljaar vindt een feestelijk optreden plaats, zodat ouders/verzorgers kunnen zien wat hun kind in de afgelopen periode heeft geleerd. 

Het team bestaat verder uit: - een conciërge - een management ondersteuner/administratieve kracht - verschillende onderwijsassistenten (gekoppeld aan een leerjaar) - pleinwachten (Ludios) - twee leraarondersteuners - twee vakleerkrachten bewegingsonderwijs - verschillende specialisten - leerkrachten - een adjunct-directeur en een directeur 

 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

IKC NoordRijk is aangesloten bij een vervangingspool, Adam Onderwijs. Voor vervanging bij verlof of ziekte maken wij gebruik van deze vervangingspool. Wanneer het niet lukt een vervanger te vinden dan lossen we dit zoveel mogelijk op door gebruik te maken van detacheringsbureaus zoals Lukida en Andersom Amsterdam.  

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Dit jaar zijn we gestart met de methode Blink, kinderen krijgen in twee jaar tijd maar liefst twaalf thema's aangeboden die geheel thematisch worden aangeboden. 

In groep 6 krijgen de leerlingen les op de schooltuinen. Het lesprogramma omvat praktijklessen en theorielessen.

In groep 7 hebben de leerlingen zowel een praktisch als theoretisch verkeersexamen.   

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Elke school dient te beschikken over een schoolondersteuningsprofiel (SOP). Daarin staat beschreven hoe en op welke wijze de school de zorg heeft geregeld.  IKC NoordRijk probeert alle kinderen te ondersteunen in hun ontwikkeling. Wij hebben twee ouder- en kindadviseurs die de school helpen met de juiste zorg voor kinderen. Ouders kunnen ook als ze tegen bepaalde zaken  bijv. in de thuissituatie,opvoedkwesties, geldproblemen aanlopen,een afspraak maken met Bianca Bruinsma (06 28506672) en Claudia Klomp (06 18522983), onze ouder- en kindadviseurs.

Zij gaan dan het gesprek met u aan en kunnen u verder op weg helpen.

De gesprekken tussen de ouderkindadvisuer en ouders zijn strikt vertrouwelijk.

Buiten de ouderkindadviseur is er ook nog het oudersteunpunt van het samenwerkingsverband Amsterdam Diemen.

Oudersteunpunt: voor al uw vragen over passend onderwijs in Amsterdam-Diemen.

Wilt u liever onafhankelijke informatie of advies?

Neem dan contact op met het Oudersteunpunt passend onderwijs Amsterdam-Diemen

Medewerkers van het Oudersteunpunt denken graag met u mee, bijvoorbeeld over:de ondersteuning die er voor uw kind op school mogelijk is hoe u en uw kind een goede school kunnen kiezen, ook als uw kind extra hulp nodig heeftwelke scholen voor speciaal (basis)onderwijs er zijnlastige situaties op school 

U kunt het Oudersteunpunt bellen, mailen een appje sturen, of u kunt terecht bij de spreekuren van het oudersteunpunt/OCO in de stad.

Website:      www.oudersteunpunt020.nl

Telefoon:              020-3306320

WhatsApp:           06-16004600

E-mail:                  info@oudersteunpunt020.nl 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De school heeft extra aanbod op het gebied van meer-en hoogbegaafdheid. Wij hebben structureel een Leerlab in de school onder leiding van Junior Campus.

Wij willen dit uitbreiden met het aanbod voor praktisch leren, het Doelab.

 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Onze school biedt extra aanbod voor het jonge kind: Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) / peuteropvang. We werken nauw samen met de kinderopvangorganisatie Tinteltuin in het gebouw van de school. De onderbouwcoördinator heeft iedere 6 weken overleg met de leidsters van Tinteltuin. Indien nodig sluit de IB' er van de onderbouw bij dit overleg aan. Omdat we een integraal kindcentrum zijn, vinden we het belangrijk dat deze overleggen extra aandacht krijgen. Op deze manier kunnen wij de doorgaande ontwikkellijn optimaal waarborgen. Tijdens dit overleg worden de thema's die de school en de VVE aanbieden op elkaar afgestemd.   

Ook sluit Tinteltuin aan bij activiteiten zoals de sinterklaasviering en kerstviering. 

 

Terug naar boven