IKC NoordRijk

Braeburnstraat 1 1036 LD Amsterdam

Het Integraal Kindcentrum IKC NoordRijk.

In het kort

Toelichting van de school

Dit Schoolvenster geeft informatie over IKC NoordRijk, een Integraal Kindcentrum in Amsterdam Noord. U vindt informatie over wat wij als school belangrijk vinden. Naast deze informatie biedt dit Schoolvenster u inzicht in de resultaten van de school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de inspectie van de school. Waar nodig geven wij een toelichting. Voor meer informatie kunt u ook naar de site van de school:www.ikcnoordrijk.nl 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Openbaar Integraal Kindcentrum
  • Talentontwikkeling
  • Vreedzame school
  • Aandacht voor elkaar
  • Plusklas/Doelab/Kleine klas

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

IKC NoordRijk is een groeischool in de nieuwe wijk De Bongerd, waar nog volop wordt gebouwd. Momenteel telt de school 455 leerlingen. IKC NoordRijk is een echte buurtschool, de leerlingenpopulatie is heel divers en een goede afspiegeling van de wijk. IKC NoordRijk biedt onderwijs en opvang onder één dak en in één ononderbroken lijn. Hierdoor kunnen we een goede bijdrage leveren aan de doorgaande ontwikkeling van onze kinderen van 0 tot 13 jaar. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
455
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De school hanteert geen spreekuren, iedereen kan een afspraak maken met de directie of de leerkrachten.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven