De Poolster

Plejadenplein 40 1033 VL Amsterdam

  • Schoolfoto van De Poolster
  • Schoolfoto van De Poolster
  • Schoolfoto van De Poolster
  • Schoolfoto van De Poolster

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Naar aanleiding van de Iep eindtoets zijn er geen heroverwegingen geweest. De leerlingen hebben conform het definitieve advies gescoord. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In het eerste jaar na groep 8 zit 13% van onze leerlingen op een hoger niveau dan wij geadviseerd hebben.

87% zit op het niveau dat de school geadviseerd heeft en 0% zit onder het niveau dat wij geadviseerd hebben. Bij vergelijkbare scholen is het dat 15,8 % op een hoger niveau zit dan zij geadviseerd hebben. 82,2% zit op niveau en 2% zit op een lager niveau dan geadviseerd is. Na drie jaar zit 25 % van onze leerlingen op een hoger niveau dan wij geadviseerd hebben.

70% zit op het niveau dat de school geadviseerd heeft en 5% zit onder het niveau dat wij geadviseerd hebben. Bij vergelijkbare scholen zit  24 % op een hoger niveau zit dan zij geadviseerd hebben, 63,5% zit op niveau en 12,4% zit op een lager niveau dan geadviseerd is.

 Concluderend kan je zeggen dat de adviezen die De Poolster in groep 8 geven accuraat zijn met 87% dat op het niveau zit dat geadviseerd is, en 0 % dat onder niveau zit. Na drie jaar zien we dat dit percentage gedaald is naar 70%,  25 % van onze leerlingen stroomt op en 5 % van onze leerlingen stroomt af. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven