De Poolster

Plejadenplein 40 1033 VL Amsterdam

  • Leerlingen hebben de mogelijkheid om bij toerbeurt alleen of met anderen buiten de groep te werken.
  • De leerlingen en ouders van De Poolster hebben twee muren met eigen ontwerpen van heel mooi mozaïek voorzien .
  • De leerlingen van groep 3 t/m 7  nemen het tegen elkaar op tijdens diverse uitdagende sportieve activiteiten.
  • Leerlingen uit groep 5 t/m 8 leren spelen op een muziekinstrument en samen vormen zij een orkest.
  • Wij werken met de Vreedzame schoolmethode. Zo leren de leerlingen hoe zij met respect kunnen omgaan met anderen.

Het team

Toelichting van de school

De leeftijdsverdeling van het personeel in 2012-2013 geeft een ander beeld dan in 2011-2012. De groep 55-65 is afgenomen, de groep 25-35 is toegenomen.

Directie bestaat reeds vanaf 2007 uit 100 % vrouwen.

Het totaal aantal medewerkers is 21.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De Poolster heeft 1 medewerker die bij aanvraag van verlof van een leerkracht kan vervangen.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Voor het bevorderen van het taalgebruik vragen wij elke jaar subsidie aan voor een schakelklas.. Daarnaast stimuleren wij de mondelinge- en schriftelijke taalvaardigheid door gebruik te maken van diverse werkvormen zoals geven van presentaties en maken van werkstukken.

De Poolster is een Jump-in school. Na schooltijd vinden er diverse sportactiviteiten plaats, zoals: streetdance, zelfverdediging, handbal en tennis. 

Op De Poolster is een cultuurcoördinator aangesteld die ook lessen geeft in de creatieve vakken.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Naast dat leerlingen veel keuze mogelijkheden hebben om elke dag te kiezen zoals: bouwen, in thema hoeken spelen, werken in de leertuin, knutselen en nog veel meer. Kunnen de leerlingen van groep 1/2 ook kiezen om een taakje te doen. Een taakje is een activiteit op niveau van het kind. 

Gedurende dag krijgen onze leerlingen in kleine groepjes lesjes.

Ontdekken en spelen staan centraal in de groepen 1/2. Door spelen leer je de wereld verkennen en de diverse activiteiten die wij daarbij inzetten stimuleren het ontdekken van deze wereld. 


Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Wij  bieden specifieke ondersteuning aan leerlingen met een fixed mindset  in de vorm van een Doelab. Deze leerlingen gaan twee keer per week ontdekkend leren door te doen. Zij krijgen en ervaren de theorie van de leerkuil en hoe je van een fixed mindset naar een growth mindset kan komen. 

Wij bieden leerlingen die meer- en hoogbegaafd zijn tijd om in een peergroep te excelleren en te ontdekken waar zij zich nog op kunnen ontwikkelen.  Zij hebben binnen de school hun eigen leervragen en een ontwikkelplan. 


Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven