De Poolster

Plejadenplein 40 1033 VL Amsterdam

  • Schoolfoto van De Poolster
  • Schoolfoto van De Poolster
  • Schoolfoto van De Poolster
  • Schoolfoto van De Poolster

Het team

Toelichting van de school

Alle personeelsleden samen vormen het team van de Poolster. Naast de groepsleerkrachten hebben wij ondersteunend personeel op het gebied van remedial teaching, administratie en ICT. We vinden het belangrijk dat ons team van de Poolster een zo adequaat mogelijke weerspiegeling van de maatschappij is. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De Poolster heeft één medewerker die verlof van een leerkracht kan vervangen.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Voor het bevorderen van het taalgebruik vragen wij elke jaar subsidie aan voor een schakelklas.. Daarnaast stimuleren wij de mondelinge- en schriftelijke taalvaardigheid door gebruik te maken van diverse werkvormen zoals geven van presentaties en maken van werkstukken.

De Poolster is een Jump-in school. Na schooltijd vinden er diverse sportactiviteiten plaats, zoals: streetdance, zelfverdediging, handbal en tennis. 

Op De Poolster is een cultuurcoördinator aangesteld die ook lessen geeft in de creatieve vakken.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Naast dat leerlingen veel keuze mogelijkheden hebben om elke dag te kiezen zoals: bouwen, in thema hoeken spelen, werken in de leertuin, knutselen en nog veel meer. Kunnen de leerlingen van groep 1/2 ook kiezen om een taakje te doen. Een taakje is een activiteit op niveau van het kind. 

Gedurende dag krijgen onze leerlingen in kleine groepjes lesjes.

Ontdekken en spelen staan centraal in de groepen 1/2. Door spelen leer je de wereld verkennen en de diverse activiteiten die wij daarbij inzetten stimuleren het ontdekken van deze wereld. 


Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Wij  bieden specifieke ondersteuning aan leerlingen met een fixed mindset  in de vorm van een Doelab. Deze leerlingen gaan twee keer per week ontdekkend leren door te doen. Zij krijgen en ervaren de theorie van de leerkuil en hoe je van een fixed mindset naar een growth mindset kan komen. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven