De Poolster

Plejadenplein 40 1033 VL Amsterdam

  • Schoolfoto van De Poolster
  • Schoolfoto van De Poolster
  • Schoolfoto van De Poolster
  • Schoolfoto van De Poolster

In het kort

Toelichting van de school

Ieder kind is een ster op de Poolster! 

Een Daltonschool zoals De Poolster is een oefenplek waar kinderen (door te) ervaren, leren. Door onderwijs thematisch te presenteren kunnen we verbindingen leggen met de wereld buiten de school en maken we het betekenisvol. In deze veilige omgeving mogen fouten gemaakt worden en leer je verantwoordelijkheid te nemen.  Zo werken we samen met jou aan jouw toekomst. 

Ons onderwijs is gebaseerd op de Daltonprincipes. Deze bewezen effectieve onderwijsaanpak borgt ons onderwijs en biedt ruimte aan een persoonlijke aanpak. Het streven van de school om de leefwereld van kind te spiegelen betekent ook dat iedereen welkom is, inclusiviteit betekent dat elk kind kan stralen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Daltonschool, Daltononderwijs
  • Gepersonaliseerd
  • Thema
  • Leerkracht is coach
  • Leerdoelen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
229
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Wij hebben gekozen voor vier aanbieders om de ouders de gelegenheid te geven om een bewuste keus te kunnen maken qua invulling activiteiten voor het kind en opvangtijd.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven