De Poolster

Plejadenplein 40 1033 VL Amsterdam

  • Schoolfoto van De Poolster
  • Schoolfoto van De Poolster
  • Schoolfoto van De Poolster
  • Schoolfoto van De Poolster

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

Voor meer informatie en toelichting kunt u het tevredenheidsrapport downloaden en inzien

Download tevredenheidsrapport Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Helaas heeft een derde van onze ouders de vragenlijst ingevuld hierdoor de betrouwbaarheid van de uitslag onvoldoende. Desondanks nemen wij het punt van communicatie serieus. 

Wij hebben de afgelopen jaren al het volgende op communicatie ingezet: oudermodule ingekocht van ParnaSys, vernieuwde website, inzetten van klassenouders, nieuwsbrieven (digitaal), communicatieprotocol voor de leerkrachten ontwikkeld en koffiemomentje voor ouders met directie.

Voor het schooljaar 2018-2019 gaan we aan de slag met de Parro app. 

Tevredenheid
7,2

Terug naar boven