De Poolster

Plejadenplein 40 1033 VL Amsterdam

  • Leerlingen hebben de mogelijkheid om bij toerbeurt alleen of met anderen buiten de groep te werken.
  • De leerlingen en ouders van De Poolster hebben twee muren met eigen ontwerpen van heel mooi moza├»ek voorzien .
  • De leerlingen van groep 3 t/m 7  nemen het tegen elkaar op tijdens diverse uitdagende sportieve activiteiten.
  • Leerlingen uit groep 5 t/m 8 leren spelen op een muziekinstrument en samen vormen zij een orkest.
  • Wij werken met de Vreedzame schoolmethode. Zo leren de leerlingen hoe zij met respect kunnen omgaan met anderen.

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

Opvallend is de 6,8 score bij "sfeer op school". Een aantal leerlingen geven aan niet graag naar school te gaan. Om uit te zoeken waar deze score op gebaseerd is hebben wij kindgesprekken gevoerd. 

Conclusie van de gesprekken: 5% van de 72 leerlingen heeft aangegeven het niet belangrijk te vinden om niet naar school te gaan. Zij geven aan dat zij liever bij hun ouders thuis willen blijven om spelletjes te doen.  

Om deze leerlingen meer te motiveren om met plezier naar school te komen, hebben wij een nieuw aanbod voor ze bedacht in de vorm van het Doelab.

Download tevredenheidsrapport Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Helaas heeft een derde van onze ouders de vragenlijst ingevuld hierdoor de betrouwbaarheid van de uitslag onvoldoende. Desondanks nemen wij het punt van communicatie serieus. 

Wij hebben de afgelopen jaren al het volgende op communicatie ingezet: oudermodule ingekocht van ParnaSys, vernieuwde website, inzetten van klassenouders, nieuwsbrieven (digitaal), communicatieprotocol voor de leerkrachten ontwikkeld en koffiemomentje voor ouders met directie.

Voor het schooljaar 2018-2019 gaan we aan de slag met de Parro app. 

Tevredenheid
7,2

Terug naar boven