Basisschool Anne Frank 6e Montessori-School

Niersstraat 41 1078 VJ Amsterdam

  • Deze foto laat zien hoe het er vroeger uitzag kort na de start van de school.
  • Aan de slag met het montessorimateriaal.
  • In de binnentuin van school kunnen de kinderen veilig spelen.
  • Schoolfoto van Basisschool Anne Frank 6e Montessori-School
  • Schoolfoto van Basisschool Anne Frank 6e Montessori-School

In het kort

Toelichting van de school

De 6e Montessorischool Anne Frank is een openbare Montessori-basisschool in de Amsterdamse Rivierenbuurt, waarin “de oude Amsterdammer” en “de nieuwe International” samen leven en samen naar school gaan.  We leren de kinderen zorg te dragen voor zichzelf, de ander en zijn omgeving, met aandacht en respect.  

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van onze school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Wij vinden het belangrijk te vermelden dat we een montessorischool zijn die op een eigentijdse manier, invulling geeft aan de begrippen zelfstandigheid, zelfredzaamheid en verantwoordelijkheid. We zijn pas een goede basisschool als de kinderen geleerd hebben zelfstandig te werken, verantwoordelijkheid dragen, nieuwsgierig blijven en betrokken zijn.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Zelfstandigheid
  • Vertrouwen
  • Individuele mogelijkheden
  • Kosmische educatie en cultuur
  • Verantwoordelijkheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

“Het kind is de bouwer van zijn eigen toekomst”, zei Maria Montessori.

Zo kan je met de leerlingen al vroeg bespreken wat hun eigen rol is in de prestatie die ze neerzetten.  Hard werken zien we als schoolteam zeker niet uitsluitend in de toetsresultaten; meer nog werken we met de leerlingen aan het ontwikkelen van sociaal gedrag: hoe maak en houd ik vrienden, hoe gedraag ik mij in de groep, hoe gedraag ik mij naar de leerkracht/ volwassenen, hoe geef ik terug dat ik een bepaalde sfeer prettig vind (of soms juist niet)? Als het over leren gaat: welke rol neem ik als leerling in mijn eigen ontwikkeling? Laat ik me afleiden of zeg ik tegen een andere leerling dat deze stoort? Wacht ik af wat er gaat gebeuren of neem ik het initiatief voor optredens tijdens bijvoorbeeld het kerstdiner? 

Bevragen van onze leerlingen

We (be-)vragen de leerlingen regelmatig hoe het in de klas gaat. De leerkrachten doen dat vaak informeel tijdens gesprekken met de klas over hoe het gaat in de groep. Soms gaan deze gesprekken over onderwerpen die actueel zijn: een ruzietje, plagen, kinderen die mokken… Gestructureerd spreken we met de leerlingen in het kader van de Kanjertraining: dat is de manier waarop we de leerlingen begeleiden bij sociale vaardigheden. De meest formele is die waarbij we de oudste kinderen m.b.v. vragenlijsten laten beantwoorden over de school, de klas, de leerkracht(en) en het werk. 

Reviews van onze oud leerlingen

Zeer recentelijk heeft de school oud leerlingen bevraagd over hun ervaringen met school. U kunt de reviews lezen via Google reviews .

Hieronder een van die reviews: 

De Anne Frank school is ontzettend belangrijk geweest in de latere keuzes die ik mijn leven heb gemaakt. Zoals mijn master, memory studies, waarin in bestudeerd heb hoe wij ons vandaag de dag tot het verleden verhouden en op welke manieren het verleden voortduurt in het nu. Door op jonge leeftijd al met het verhaal van Anne Frank en de Jodenvervolging in Amsterdam te worden geconfronteerd, leerde ik hoe belangrijk gelijkwaardigheid, vrijheid en verbondenheid is. Dit zijn thema's die ik probeer mee te nemen in mijn werk voor de gemeente Amsterdam. Ook de lessen 'Kanjertraining' hebben indruk gemaakt. Ik heb er een ontzettend leuke, open en veilige tijd gehad als kind. 

Jelmer Peter, juni 2021

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
280
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De school vindt sociale veiligheid in zijn geheel een voorwaarde voor een goede basisschooltijd. Het totale veiligheidsplan geeft mogelijk het beeld dat we inzoomen op alles wat mis kan gaan. De werkelijkheid is dat alle kinderen met plezier naar school komen en dat daar waar dat een keer niet het geval is we in samenspraak met ouders en het kind zoeken naar een oplossing. 

Terug naar boven