Basisschool Anne Frank 6e Montessori-School

Niersstraat 41 1078 VJ Amsterdam

  • Een blik op de tuin en de zandbak waar kinderen tot 9 jaar spelen.
  • Deze foto laat zien hoe het er vroeger uitzag kort na de start van de school in 1934.
  • Een foto van een van onze middenbouwklassen.
  • Een foto van een van onze onderbouwklassen.
  • Aan de slag met het montessorimateriaal.

In het kort

Toelichting van de school

De 6e Montessorischool Anne Frank is een school waar “leren met aandacht voor ieder kind” een belangrijk uitgangspunt is. 

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van onze school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Wij vinden het belangrijk te vermelden dat we een montessorischool zijn die op een eigentijdse manier, invulling geeft aan de begrippen zelfstandigheid, zelfredzaamheid en verantwoordelijkheid. We zijn pas een goede basisschool als de kinderen geleerd hebben zelfstandig te werken, verantwoordelijkheid hebben, nieuwsgierig en betrokken zijn.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Zelfstandigheid
  • Vertrouwen
  • Individuele mogelijkheden
  • Kosmische educatie en cultuur
  • Verantwoordelijkheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op dit moment heeft de school 346 leerlingen. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
353
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De school vindt sociale veiligheid in zijn geheel een voorwaarde voor een goede basisschooltijd. Het totale veiligheidsplan geeft mogelijk het beeld dat we inzoomen op alles wat mis kan gaan. De werkelijkheid is dat alle kinderen met plezier naar school komen en dat daar waar dat een keer niet het geval is we in samenspraak met ouders en het kind zoeken naar een oplossing. 

Terug naar boven