Basisschool Anne Frank 6e Montessori-School

Niersstraat 41 1078 VJ Amsterdam

  • Een blik op de tuin en de zandbak waar kinderen tot 9 jaar spelen.
  • Deze foto laat zien hoe het er vroeger uitzag kort na de start van de school in 1934.
  • Een foto van een van onze middenbouwklassen.
  • Een foto van een van onze onderbouwklassen.
  • Aan de slag met het montessorimateriaal.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Wij kozen het afgelopen jaar voor route 8 als eindtoets.

Onze conclusie na de tweede keer werken met de toets is positief. Scores komen tamelijk goed overeen met de resultaten van de eerder gemaakte toetsen in de afgelopen jaren. De schooladviezen van route 8 waren iets lager dan onze eigen schooladviezen. Gezien het feit dat onze school adviezen in de afgelopen jaren ook goed bleken, maken we ons hierover geen zorgen. In het advies weegt inzet en verantwoordelijkheid die de leerling toont zwaar mee. Omgaan met huiswerk, doorzettingsvermogen en zelfstandigheid zijn belangrijke indicatoren voor schoolsucces op het voortgezet onderwijs. 

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussentijdse resultaten van de school worden n.a.v. de uitkomsten van methode en niet-methode toetsen nauwkeurig bijgehouden en besproken. De resultaten sturen mede het handelen van de leerkracht en het aansluiten bij de ondersteuningsbehoefte. De resultaten op het gebied van lezen, rekenen en spelling worden twee keer per jaar gemeten. 

Ouders krijgen inzicht in die resultaten via het ouderportal op ons schooladministratieprogramma en bij de toelichting van het geschreven rapport als aanvulling op de oudergesprekken.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

We vinden het belangrijk om onze oud leerlingen te blijven volgen. Vaak zijn het de oud-leerlingen zelf die ons komen vertellen hoe het met ze op de middelbare school gaat. In het kader van advisering is het belangrijk goed te kijken of ons 'advies schoolkeuze vervolgonderwijs' goed heeft uitgepakt. Vanzelfsprekend gebeurt er veel in het leven van de 13 tot 16 jarigen (puberteit)  waar we geen invloed op hebben, maar we streven er naar dat iedereen op de goede plek komt en daar ook zijn schoolloopbaan kan afmaken. 
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Recentelijk bevroegen we de kinderen uit de groepen 6-7 en 8 weer naar hun gevoel van sociale veiligheid. In het rapport kunt u de bevindingen lezen. Belangrijk is dat de kinderen een groot gevoel van veiligheid ervaren.

Terug naar boven