Basisschool Anne Frank 6e Montessori-School

Niersstraat 41 1078 VJ Amsterdam

  • Een blik op de tuin en de zandbak waar kinderen tot 9 jaar spelen.
  • Deze foto laat zien hoe het er vroeger uitzag kort na de start van de school in 1934.
  • Een foto van een van onze middenbouwklassen.
  • Een foto van een van onze onderbouwklassen.
  • Aan de slag met het montessorimateriaal.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De vragenlijst sociale veiligheid gaat met name in op het welbevinden van de kinderen. Opvallende zaken en conclusies staan in het rapport vermeld. Inmiddels is met name de overblijf onderwerp van aandacht geweest. Overblijfmedewerkers hebben training gevolgd in pedagogisch tact. Benieuwd wat de volgende uitslag wordt! 
Tevredenheid
8,1

Bron

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
8,0

Terug naar boven