3e Daltonschool Alberdingk Thijm

Van Ostadestraat 203 1073 TN Amsterdam

  • Schoolfoto van 3e Daltonschool Alberdingk Thijm
  • Schoolfoto van 3e Daltonschool Alberdingk Thijm
  • Schoolfoto van 3e Daltonschool Alberdingk Thijm

In het kort

Toelichting van de school

Wat leuk dat u geïnteresseerd bent in onze school! Samen met een team energieke en enthousiaste leraren werken wij aan de toekomst van de kinderen op onze school. Wij zijn trots op de manier waarop wij dat doen.  Benieuwd naar wat onze school zo speciaal maakt? Hieronder staan de belangrijkste elementen beschreven. Verdere uitleg vindt u verderop in deze schoolgids.

Daltononderwijs voor leven en leren in de 21ste eeuw.

Onze school is een Daltonschool en dat betekent dat ons onderwijs in het teken staat van vijf kernwaarden: Samenwerken, Vrijheid en verantwoordelijkheid, Effectiviteit, Zelfstandigheid en Reflectie. Het is onze overtuiging dat deze vaardigheden van essentieel belang zijn voor het leven en werken in de 21e eeuw. Deze waarden  zijn dan ook goed zichtbaar, merkbaar, hoorbaar en voelbaar binnen de school.

Moderne faciliteiten en bewegend leren.

Onze school beschikt over moderne faciliteiten die het leren ondersteunen. Onze gloednieuwe gymzaal met een innovatief multiball-bord is een van de vele voorzieningen die onze school bijzonder maken. Daarnaast hebben we een prachtig, ruim schoolplein voor groep 3 tot en met 8, en voor de kleuters bieden we een fijn en overzichtelijk speelterrein. Bewegend leren is vast onderdeel van de lessen van alle docenten, want wat is er nou fijner dan al hinkelend te vermenigvuldigen of  een lees-bingo op het plein te doen.

Respect en diversiteit.

Wij vinden het belangrijk om kinderen respect voor ieders leefwijze en levensbeschouwing bij te brengen. In ons onderwijs besteden wij bewust aandacht aan maatschappelijke en culturele verhoudingen en de verschillende geestelijke stromingen, zonder daarbij een bepaalde religie aan te hangen. Soms vertelt een kind wat over zijn/haar religie en op onze jaarlijkse markt op ons eigen schoolplein eten we eten van over de hele wereld gemaakt door de ouders. Met als doel dat kinderen de samenleving beter leren begrijpen om er later volwaardig aan deel te kunnen nemen.

We nodigen u van harte uit om onze school te leren kennen en de sfeer te proeven. Wij kijken ernaar uit om u persoonlijk te ontmoeten en samen de toekomst van uw kind vorm te geven. Bekijk hier de open dagen van onze school.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • DALTON
  • SAMENWERKEND LEREN
  • KUNST & CULTUUR
  • VEILIG KLIMAAT
  • ONTDEKKEND LEREN

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze maximale groepsgrootte is 25 leerlingen, In de groepen met veel zorg is dit aantal aangepast. We hebben op dit moment nog plaats in de groepen 5 en 7 (Oktober 2023)

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
251
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven