3e Daltonschool Alberdingk Thijm

Van Ostadestraat 203 1073 TN Amsterdam

  • Schoolfoto van 3e Daltonschool Alberdingk Thijm
  • Schoolfoto van 3e Daltonschool Alberdingk Thijm
  • Schoolfoto van 3e Daltonschool Alberdingk Thijm

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De leerlingen van groep 6 t/m 8 geven onze school een een iets lager cijfer dan vorig schooljaar. De scores over de lessen, duidelijkheid van de schoolregels en de leerkrachten liggen duidelijk hoger. Sommige leerlingen geven aan dat ze zich soms niet veilig voelen op school. Hoewel de enquête anoniem is afgenomen gaat de KiVa-coördinator/Antipest coördinator her natuurlijk mee aan de slag.  Als school zijn wij heel blij met het rapportcijfer van 8,2 dat de leerlingen ons geven.
Tevredenheid
8,2

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
7,5
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven