OBS Aldoende

Tweede Boerhaavestraat 22 1091 AN Amsterdam

  • Schoolfoto van OBS Aldoende
  • In dit gebouw zijn de kinderen van de groepen 1 tot en met 3 gehuisvest.
  • In dit gebouw zijn de kinderen van de groepen 4 tot en met 8 gehuisvest.
  • Schoolfoto van OBS Aldoende
  • Schoolfoto van OBS Aldoende

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

In schooljaar 2017-2018 hebben wij als school 2 verschillende instrumenten gebruikt om de tevredenheid alsook het sociaal welbevinden (in het kader van sociale veiligheid) van onze leerlingen te meten. Dit met als doel om een besluit te nemen met welk instrument wij in de toekomst verder zullen gaan.   Desondanks dat dit ons goed inzicht heeft verschaft in de opzet en systematiek van beide monitoringssystemen (Zien en Scholen met Succes) bleek het achteraf niet mogelijk om ‘harde conclusies’ te trekken n.a.v. de uitkomsten omdat het aantal leerlingen per groep/instrument te laag was om als ‘betrouwbare/representatieve’ uitkomst door te gaan. De uitslag is wel met het MT gedeeld en besproken, maar is daarom niet op Vensters gepubliceerd.   Dit zal wel gedaan worden vanaf schooljaar 2018-2019.
Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Iedere twee jaar meten wij de tevredenheid onder ouders.

Ouders geven onze school een gemiddelde van een 7.6. We zijn daar erg tevreden mee. Bij het onderdeel 'meer zoon/dochter wordt voldoende uitgedaagd' scoorde onze school een 6.3. Enerzijds bekijken we opnieuw het aanbod voor sterkere leerlingen, anderzijds gaan we ouders specifieker informeren over de plus- en verrijkingsstof die we kinderen nu al aanbieden. 

Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven