OBS Aldoende

Tweede Boerhaavestraat 22 1091 AN Amsterdam

  • Schoolfoto van OBS Aldoende
  • In dit gebouw zijn de kinderen van de groepen 1 tot en met 3 gehuisvest.
  • In dit gebouw zijn de kinderen van de groepen 4 tot en met 8 gehuisvest.
  • Schoolfoto van OBS Aldoende
  • Schoolfoto van OBS Aldoende

In het kort

Toelichting van de school

Aldoende is een openbare basisschool voor Daltononderwijs. De school is een mooie afspiegeling van de gemengde buurt waar de school staat. In de maatschappij wordt een beroep gedaan op vaardigheden als; zelfstandigheid, samenwerken en verantwoordelijkheid. Precies de vaardigheden waar Daltononderwijs voor staat. Op Aldoende is voor ieder kind een passend aanbod, ook voor kinderen die beneden- en bovengemiddeld functioneren. Bij de inschrijving staat centraal of wij kunnen voldoen aan de onderwijsbehoefte van uw kind. Aldoende staat voor een goede samenwerking met u als ouder/opvoeder. Wij staan open voor uw inbreng binnen de mogelijkheden van de school. Wij werken op verschillende gebieden samen met de HVA.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Dalton
  • Eigenzinnig
  • Uitdagend
  • Divers
  • Openbaar

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Zoals u uit de grafiek kunt aflezen is het leerlingenaantal op onze school stabiel; ongeveer rond de 400. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
379
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Als bijlage zijn toegevoegd:

1. Privacy reglement STAIJ

2. Regeling misstanden 

3. Protocol: sociale veiligheid bij uitstapjes

Terug naar boven