OBS Aldoende

Tweede Boerhaavestraat 22 1091 AN Amsterdam

  • Schoolfoto van OBS Aldoende
  • In dit gebouw zijn de kinderen van de groepen 1 tot en met 3 gehuisvest.
  • In dit gebouw zijn de kinderen van de groepen 4 tot en met 8 gehuisvest.
  • Schoolfoto van OBS Aldoende
  • Schoolfoto van OBS Aldoende

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Aldoende streeft ernaar onderwijs te bieden aan alle leerlingen. Per jaar variëren de scores van deze leerlingen. Zoals u kunt aflezen vallen onze scores ruim boven de landelijke inspectienorm. In schooljaar 2018-2019 is de voorlopige score een prachtige 537,4. Deze score kan nog stijgen als de definitieve cijfers bekend worden vastgesteld. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Vier keer per jaar worden de resultaten van ieder leerjaar/groep besproken. Soms bespreken de leerkracht en de intern begeleider de resultaten, een andere keer delen de leerkrachten van hetzelfde leerjaar de resultaten met elkaar. In gezamenlijkheid wordt gekeken naar welke resultaten conform de vooraf gestelde doelen en verwachtingen zijn, maar ook waar verbetering mogelijk is.  De analyse van de tussenresultaten is onze voeding voor de invulling van ons onderwijsaanbod voor de komende periode; een belangrijke schakel dus. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Aldoende kijkt bij het schooladvies goed naar de mogelijkheden van het kind. Wij vinden dus het ene type vervolgonderwijs niet beter of slechter dan het andere. Per kind kijken we welk type voortgezet onderwijs het beste bij hem/haar past. Het advies sluit aan bij de ambitie om het vervolgonderwijs zo goed als mogelijk te laten aansluiten bij het niveau, werkhouding en mate van zelfstandigheid van de leerling. Dit zodat zij succesvol hun schoolcarrière kunnen vervolgen.

Zoals u uit de grafieken kunt afleiden, volgt het merendeel van onze leerlingen nog steeds het advies dat wij ze bij vertrek van onze school hebben meegegeven.  

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Aldoende heeft van de inspectie de beoordeling GOED ontvangen in juni 2019. Als vanzelfsprekend blijft de school zich verder ontwikkelen. Het belang van de kinderen staat hierbij centraal.

Terug naar boven