De Brink

Mijehof 302 1106 HW Amsterdam

 • Het kinderdagverblijf, de voorschool en de kleuters werken allemaal aan eenzelfde thema.
 • Aandacht voor burgerschap: thema herdenking en bevrijding
 • Naschoolse activiteiten vanuit thema's sport, muziek, dans en kunst
 • Jaarlijks schoolproject rondom wisselend thema. 2016: Vrijheid en slavernij
Leerlijn burgerschap en diversiteit
 • Jaarlijks schoolproject : Thema wereldgodsdiensten met gastlessen , bezoeken tempel, moskee, optreden kerkkoor. 
foto: viering Suikerfeest

In het kort

Toelichting van de school

Pak je kans en reis met ons mee naar je toekomst.

Een ambitieus team staat klaar om elke leerling dagelijks te begeleiden. We bieden de leerlingen een breed onderwijsonderwijsaanbod. Naast Engels, techniek en  programmeren, bieden we ook een breed aanbod gericht op andere talenten: dans, muziek, handvaardigheid. Culturele vaardigheden zoals museumbezoek en het bijwonen of maken van eigen voorstellingen zijn verweven met de handvaardigheid lessen of de lessen wereldoriëntatie.

Vakdocenten  geven muziek, bewegingsonderwijs, drama en handvaardigheid en techniek.

Extra ondersteuning nodig? Dit kan binnen en buiten  groep.
Sneller door de leerstof heen? De Brink beschikt over een plusaanbod binnen de groep, een plusklas en neemt deel aan de bovenschoolse "Day a Week school".

Zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid zijn kernwaarden.
Vanaf groep 1 werken we daarom met het programma Taakspel. Onze eigen gedragsspecialist biedt groeps- en individuele trainingen kan aanbieden voor alle kinderen die een extra steuntje in hun rug kunnen gebruiken.
We zijn een gezonde school: De leerlingen drinken water of melk en eten fruit  en een gezonde lunch. De school voorziet 3x per week in een extra fruit moment.

Jongerenwerkers van Swazoom bieden voor leerlingen vanaf groep 5 kindercoaching. Zij verzorgen ook een "huiskamer"/ chillzone voor de oudste groep.  Een veilige plek om lekker rond te hangen, huiswerk te maken en met de jongeren werkers te praten over wat je bezig houdt.

Als school willen we centraal staan in de wijk.  In ons gebouw vindt u dan ook een kinderdagverblijf ( Buddies) met voor- en naschoolse opvang en een voorschool ( Swazoom).  Logopedie, ergotherapie, budgetadvisering en opvoedingsondersteuning zijn in de school aanwezig. Er is een breed aanbod van naschoolse activiteiten.
De  Brink vormt met KDV en NSO Buddies, voorschool Swazoom  en welzijnswerk Swazoom vanaf december 2019 een Integraal Kind Centrum  ( IKC).


Missie en visie

Kenmerken van de school

 • brede talentontwikkeling
 • ambitieus, professioneel team
 • individuele leerwinst centraal
 • vakdocent muziek,creatief, gym
 • Techniek en Engels gr 1-8

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Brink wordt bezocht door  zo'n 250 leerlingen verdeeld over  11 groepen.

Vanaf 1/12020 hebben we 12 groepen met 270 leerlingen. afhankelijk van de instroom in de kleutergroepen zal er in maart al dan niet nog een instroom kleutergroep starten.

De groepen zijn verdeeld over 3 units.

 1. De jongste kinderen in de Gele Hal.
  Naast de kleuters vindt u hier ook de Voorschool de Kleine Reus en het KDV Buddies.
  In de Gele Hal bevinden zich naast lokalen  de speelzaal, de ouderkamer. Ook de ruimtes van logopedie en ergotherapie zijn hier.
 2. De groepen 3/4/5 krijgen les in de Rode Hal.
  Groep 4 wordt half januari gesplitst.
 3. De groepen 6/7/8 bevinden zich in de Blauwe Hal.
  In de Blauwe Hal is ook de BSO Buddies gevestigd. De leerjaren 7 en 8 werken met een eigen laptop.
  In de Blauwe Hal is ook het techniek-/handvaardigheidslokaal

Elke unit heeft zijn eigen ingang.  De blauwe deuren zijn tevens hoofdingang.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
247
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op de Brink hebben we een continurooster met tussen de middag een half uur buiten spelen.

3 dagen per week zijn er naschoolse activiteiten. Hieraan kunnen per blok 50% van de leerlingen deelnemen.

De Brede school richt zich op:

 • sport en spel
 • beeldende vorming
 • dans en muziek
 • multi media
 • techniek

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

 • Taakspel vormt een doorgaande lijn door de school. Om dit te borgen zijn er 4 collega's opgeleid om nieuwe collega's hierin te begeleiden.
 • We beschikken over 2 interne gedragsspecialisten die zowel individueel als groepsgewijs een odnersteunend aanbod verzorgen voor leerlingen die dat nodug hebben. Zie bieden o.a. rots en watertrainingen en kidsskills aan.
 • Bij elk aanbod worden ook de ouders betrokken. Vooraf, tijdens en na afloop van de begeleiding.

Terug naar boven