IKC de Brink

Mijehof 302 1106 HW Amsterdam

  • Aandacht voor burgerschap: thema herdenking en bevrijding
  • Naschoolse activiteiten vanuit thema's sport, muziek, dans en kunst
  • Jaarlijks schoolproject rondom wisselend thema. 2016: Vrijheid en slavernij
Leerlijn burgerschap en diversiteit
  • Jaarlijks schoolproject : Thema wereldgodsdiensten met gastlessen , bezoeken tempel, moskee, optreden kerkkoor. 
foto: viering Suikerfeest
  • We eten gezond en drinken water of melk. Dat kan ook fijn aan de grote picknicktafel op het plein.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Rapportcijfer leerlingen 8,4   Algehele tevredenheid 8,1

  • Tevredenheidsonderzoek onder team, ouders en leerlingen
  • mei 2016
  • mei 2018
  • december 2019

Ook leerlingen van groep 5 hebben in 2019 het onderzoek ingevuld. Hun mening is terug te vinden onder die van leerjaar 6. Helaas is het niet mogelijk hun mening als eigen leerjaar  op te nemen. Leerlingen vanaf groep 5 praten op onze school mee in de leerlingraad en bij de oudercontactmomenten. Wij vonden het dan ook erg belangrijk dat zij in het tevredenheidsonderzoek hun eigen mening kunnen geven. Vandaar onze keus ze de enquête toch in te laten vullen maar dan onder het kopje "leerjaar 6"

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
8,2

Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

 mei 2016 :                                                   rapportcijfer 7,1

 april 2018:  tevredenheid 7,4                     rapportcijfer 6,9

december 2019 tevredenheid 7,6               rapportcijfer 7,6

Tevredenheid
7,6
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven