IKC de Brink

Mijehof 302 1106 HW Amsterdam

Schoolfoto van IKC de Brink

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Leerlingtevredenheidsonderzoek april 2023

We hebben het onderzoek in groep 6,7 en 8 afgenomen. Het gemiddelde cijfer is een 7,4. We zijn trots op de hoge waardering voor onze lessen. We hebben een professioneel team op de Brink, die aan de hand van Stichting Leerkracht veel doet aan het ontwikkelen van didactische en pedagogische vaardigheden.

We zijn al aan de slag met het gemiddelde cijfer 6,7 'over de school.' Dat doen we door leerlingen meer bij de ontwikkelingen in de school te betrekken. We hebben een leerlingenraad opgezet, waar kinderen een stem hebben in de ontwikkeling van onze school. Zo krijgen zij een grote rol bij het organiseren van vieringen in de school. We bevragen leerlingen ook over de inhoud van ons onderwijs via een leerlingenarena. Samen met de input van de ouders zetten we ons in om onze leerlingtevredenheid te verhogen. 

Over de school: gemiddeld 6,7

Lessen op school: gemiddeld 8,2 

Rapportcijfer school: gemiddeld 7,1

Tevredenheid
7,4
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

CIJFER OUDERTEVREDENHEID:8

Er hebben 102 ouders meegedaan aan de enquete, we zijn heel tevreden met dit aantal. De Brink is een familieschool waar de inbreng van ouders meegenomen wordt in de schoolontwikkeling en dit zien we terug in de hoge waardering. We kunnen altijd verbeteren, we blijven ons inzetten op de samenwerking binnen de dynamische driehoek, ouders, school en de wijk met in het middelpunt de ontwikkeling van al onze leerlingen. 

Schoolklimaat: 8

Onderwijsleerproces: 8

Informatie en communicatie: 8

Rapportcijfer: 7,8

Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven