IKC de Brink

Mijehof 302 1106 HW Amsterdam

 • Aandacht voor burgerschap: thema herdenking en bevrijding
 • Naschoolse activiteiten vanuit thema's sport, muziek, dans en kunst
 • Jaarlijks schoolproject rondom wisselend thema. 2016: Vrijheid en slavernij
Leerlijn burgerschap en diversiteit
 • Jaarlijks schoolproject : Thema wereldgodsdiensten met gastlessen , bezoeken tempel, moskee, optreden kerkkoor. 
foto: viering Suikerfeest
 • We eten gezond en drinken water of melk. Dat kan ook fijn aan de grote picknicktafel op het plein.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op ons IKC!
IKC de Brink biedt een breed, wijkgericht aanbod rondom onze leerlingen en hun familie.

Extra verlof opnemen voor de Kerst- of zomervakantie: Dat kan!
Neem dan deel aan de vakantieschool in de herfst of voorjaarsvakantie en verdien het recht op extra verlofdagen

Een ambitieus team staat klaar om elke leerling dagelijks te begeleiden. We bieden de leerlingen een breed onderwijsonderwijsaanbod. Naast Engels, techniek en  programmeren, bieden we ook een breed aanbod gericht op andere talenten: dans, muziek, handvaardigheid. Vakdocenten  geven deze lessen.

Extra ondersteuning nodig? Dit kan binnen en buiten groep. Waar nodig bieden we binnen de school ondersteuning door onze eigen specialisten of door onze collega's van het OKT of Level, die op vaste dagen werkzaam zij op ons IKC.
Sneller door de leerstof heen? De Brink beschikt over een plusaanbod binnen de groep en neemt deel aan de bovenschoolse "Day a Week school".

Ons doel is de leerlingen zich te laten ontwikkelen tot zelfbewuste persoonlijkheden met een stevige identiteit, die trots zijn op wie ze zijn en wat ze kunnen.
Zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid zijn kernwaarden.
Vanaf groep 1 werken we daarom met het programma Taakspel. Onze eigen gedragsspecialist biedt aanvullende groeps- en individuele trainingen. We zijn een gezonde school: De leerlingen drinken water of melk en eten fruit en een gezonde lunch. 

Binnen ons IKC werken we nauw samen met onze partners van KDV Buddies en Swazoom.
Met Buddies organiseren we voor- en naschoolse opvang. samen verzorgen we de vakantieschool in diverse schoolvakanties.
Buddies vangt kinderen op vanaf 0-jaar. Het KDV en de BSO van Buddies vormen 1 geheel met ons schoolgebouw.

Ook Swazoom kinderopvang heeft een voorschoolgroep voor kinderen vanaf 2 jaar in ons gebouw.
Swazoom Welzijn verzorgt  partner kinderwerk  in de school en aansluitend na schooltijd.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Integraal kindcentrum IKC
 • Voor kinderen van 0-12
 • individuele leerwinst centraal
 • Brede talentonwikkeling
 • Vakantieschool

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Brink wordt bezocht door  zo'n 240 leerlingen verdeeld over  11 groepen.
We starten 20212022 met 2 kleutergroepen en de "Groeigroep". Rond oktober start de derde kleutergroep.
De groepen 1,2 en 3 blijven klein. Ze bestaan uit zo'n 20 leerlingen. 

De groepen zijn verdeeld over 3 units.

 1. De jongste kinderen in de Gele Hal.
  Naast de kleuters vindt u hier ook de Groeigroep, Voorschool de Kleine Reus en het KDV Buddies.
  In de Gele Hal bevinden zich naast lokalen  de speelzaal, de ouderkamer. Ook de ruimtes van logopedie en ergotherapie zijn hier.
 2. De groepen 3/4/5/6 krijgen les in de Rode Hal.
 3. De groepen 5/ 6/7/8 bevinden zich in de Blauwe Hal.
  De leerjaren 7 en 8 werken met een eigen laptop.
  In de Blauwe Hal is ook het techniek-/handvaardigheidslokaal

Elke unit heeft zijn eigen ingang.  De blauwe deuren zijn tevens hoofdingang.

Buddies verhuist vanaf 1/8/20221 naar een eigen Unit aan ons gebouw vast. Verschillende ruimtes zullen door Buddies en Brink samen gebruikt worden. Zo biedt Buddies in de ouderkamer de kinderen van de BSO een warme maaltijd. Ook de voorschoolse opvang is in deze ruimte, omdat kinderen dan ook ontbijt aangeboden krijgen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
226
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op de Brink hebben we een continurooster met tussen de middag een half uur buiten spelen.

3 dagen per week zijn er naschoolse activiteiten. Hieraan kunnen per blok 50% van de leerlingen deelnemen.

De Brede school richt zich op:

 • sport en spel
 • beeldende vorming
 • dans en muziek
 • multi media
 • techniek

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

 • Taakspel vormt een doorgaande lijn door de school. Om dit te borgen zijn er 4 collega's opgeleid om nieuwe collega's hierin te begeleiden.
 • We beschikken over 2 interne gedragsspecialisten die zowel individueel als groepsgewijs een odnersteunend aanbod verzorgen voor leerlingen die dat nodug hebben. Zie bieden o.a. rots en watertrainingen en kidsskills aan.
 • Bij elk aanbod worden ook de ouders betrokken. Vooraf, tijdens en na afloop van de begeleiding.

Het beleidsplan sociale veiligheid wordt dit schooljaar bijgesteld.

Het anti pestprotocol wordt dit schooljaar herzien.

Terug naar boven