IKC de Brink

Mijehof 302 1106 HW Amsterdam

Schoolfoto van IKC de Brink

In het kort

Toelichting van de school

IKC de Brink in Amsterdam Zuidoost is een centrale plek in de buurt, een plek waar mensen elkaar ontmoeten, waar het veilig is en fijn. Onze leerlingen ontwikkelen zich in een veilige omgeving, zij worden omarmd door de school, onze ouders en de buurt.

Wij zijn een familieschool: Samen staan we sterk!

Onze leerlingen krijgen een stevige basis mee in de kernvakken zodat zij met een passend advies doorstromen naar het voortgezet onderwijs.

Onze leerlingen ontdekken hun talenten en de wereld door een breed curriculum: Vanuit het besef van zichzelf.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Familieschool: Samen sterk
  • Talentontwikkeling
  • Een stevige basis
  • Verantwoordelijkheid
  • Betrokken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
234
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De school gaat open om 08.20 uur, iedere ochtend staan Astrid Limmen (directeur), Suzanne Molenaar (ib-er), Esther Brinkhuis (ib-er), juf Olivia en juf Indira bij de deuren om iedereen een goede morgen te wensen. Ouders kunnen voor korte, informatieve vragen bij ons terecht. Spelen er grotere kwesties dan kunt u een afspraak maken met de leerkracht, intern Begeleider of de directeur.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven