Brede School Rembrandt

Mr. P.J.M. Aalberselaan 2 1181 XJ Amstelveen

Schoolfoto van Brede School Rembrandt

In het kort

Toelichting van de school

Innovatief en eigentijds onderwijs; dat is waar onze school voor staat. Het afgelopen half jaar heeft ons team laten zien dat zij steeds opnieuw creatieve oplossingen hebben bedacht om het onderwijs tijdens de COVID-19 crisis op een hoog niveau te kunnen continueren. Ook in het najaar van 2020 hebben wij ons onderwijs zodanig ingericht dat wij gemakkelijk kunnen schakelen van fysiek onderwijs in de school naar digitaal onderwijs in de thuissituatie. 

BSRembrandt is aangesloten bij het schoolbestuur van Onderwijsgroep Amstelland.

Uw zoon of dochter leert op onze school om een eigen bijdrage te leveren aan de snel veranderende samenleving. Daar zijn nieuwe vaardigheden voor nodig. Goed samenwerken, problemen oplossen en digitaal vaardig zijn daar voorbeelden van. Ons onderwijs wordt vormgegeven door een enthousiast team dat vol passie, kennis en kunde dagelijks haar steentje bijdraagt aan de ontwikkeling van de leerlingen. 


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Een fijne sfeer
  • Ambitieus onderwijs
  • Vernieuwend onderwijs
  • Plezier met elkaar
  • Inspirerend aanbod

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
445
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Sociale Veiligheidsplan

Als extra bijlage is het sociale veiligheidsplan toegevoegd. Hierin zijn de volgende onderwerpen opgenomen:

  • de visie op sociale veiligheid
  • de waarden en normen van de school
  • het gedragsprotocol
  • het protocol e-mail, internet en sociale media

Terug naar boven