Brede School Rembrandt

Mr. P.J.M. Aalberselaan 2 1181 XJ Amstelveen

Schoolfoto van Brede School Rembrandt

In het kort

Toelichting van de school

Innovatief en eigentijds onderwijs; dat is waar onze school voor staat.

De afgelopen anderhalf jaar heeft ons team laten zien dat zij steeds opnieuw creatieve oplossingen hebben bedacht om het onderwijs tijdens de COVID-19 crisis op een hoog niveau te kunnen continueren. Ook in het najaar van 2020 hebben wij ons onderwijs zodanig ingericht dat wij gemakkelijk kunnen schakelen van fysiek onderwijs in de school naar digitaal onderwijs in de thuissituatie. 

BSRembrandt is aangesloten bij het schoolbestuur van Onderwijsgroep Amstelland.

Uw zoon of dochter leert op onze school om een eigen bijdrage te leveren aan de snel veranderende samenleving. Daar zijn nieuwe vaardigheden voor nodig. Goed samenwerken, problemen oplossen en digitale vaardigheid zijn daar voorbeelden van. Ons onderwijs wordt vormgegeven door een enthousiast team dat vol passie, kennis en kunde dagelijks haar steentje bijdraagt aan de ontwikkeling van de leerlingen. 


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Een fijne sfeer
  • Ambitieus onderwijs
  • Vernieuwend onderwijs
  • Plezier met elkaar
  • Inspirerend aanbod

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal is al jarenlang stabiel. 

In het schooljaar 2020-2021 zijn in totaal 81 nieuwe leerlingen ingestoomd. 65 leerlingen daarvan behoren bij de reguliere jaarlijkse kleuterinstroom en 16 zij-instromers. Dit zijn leerlingen die gedurende het schooljaar vanuit andere scholen of door verhuizingen instromen in de leerjaren 3-8. 

De uitstroomcijfers zijn in het afgelopen schooljaar wel iets toegenomen. Hadden wij jarenlang een uitstroom van maximaal 5 leerlingen per jaar; in de afgelopen jaren zien we daar een stijging in. In het schooljaar 2019-2020 verlieten 14 leerlingen onze school, waarvan 12 door verhuizing naar een ander land of een andere stad. In het schooljaar 2020-2021 is er sprake van 23 leerlingen die de school verlaten. 21 daarvan door verhuizing en twee leerlingen naar een ander type onderwijs. 

Wij zien de laatste twee jaar wel een duidelijke wijziging in de schoolpopulatie als gevolg van een andere samenstelling van de inwoners van Amstelveen. Amstelveen kent ondertussen 138 nationaliteiten en inmiddels heeft 40% een migratie achtergrond. En dat zien we terug op onze school. Wij zijn en blijven een Nederlandse school waar iedereen, ongeacht zijn of haar achtergrond, sekse, seksuele voorkeur, leeftijd, beperking, geloof of levensovertuiging, van harte welkom is. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
445
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Sociale Veiligheidsplan

Als extra bijlage is het sociale veiligheidsplan toegevoegd. Hierin zijn de volgende onderwerpen opgenomen:

  • de visie op sociale veiligheid
  • de waarden en normen van de school
  • het gedragsprotocol
  • het protocol e-mail, internet en sociale media

Terug naar boven