Brede School Rembrandt

Mr. P.J.M. Aalberselaan 2 1181 XJ Amstelveen

Schoolfoto van Brede School Rembrandt

In het kort

Toelichting van de school

Innovatief en eigentijds onderwijs; dat is waar onze school voor staat. Ondanks dat de Coronaperiode een heftige periode is geweest, die zeker sporen heeft nagelaten, heeft het ons ook mooie ontwikkelingen gebracht. Mede door de vergevorderde digitalisering op onze school, zijn wij steeds beter in staat om het aanbod aan het niveau van leerlingen aan te passen. ICT-toepassingen zijn daar zeer zeker onsteunend bij. Wij zijn er ook trots op dat alle leerlingen vanaf groep 3 de beschikking hebben over een eigen chromebook. En wij zijn trots op ons team dat heel goed en handig gebruik weet te maken van de toepassingen van de moderne ICT techniek en tegelijkertijd de balans tussen individueel- en samenwerken; fysiek schrijven en typen; beeldscherm en 'echte' boeken nooit uit het oog verliest.

Kortom, een school die degelijk en goed onderwijs weet te combineren met eigentijdse middelen, methoden en vaardigheden.

Uw zoon of dochter leert op onze school om een eigen bijdrage te leveren aan de snel veranderende samenleving. Daar zijn nieuwe vaardigheden voor nodig. Goed samenwerken, problemen oplossen en digitale vaardigheid zijn daar voorbeelden van. Ons onderwijs wordt vormgegeven door een enthousiast team dat vol passie, kennis en kunde dagelijks haar steentje bijdraagt aan de ontwikkeling van de leerlingen. 

Brede School Rembrandt is aangesloten bij het schoolbestuur van Onderwijsgroep Amstelland, het schoolbestuur voor protestant-christelijk en katholiek onderwijs. 


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Een fijne sfeer
  • Ambitieus onderwijs
  • Vernieuwend onderwijs
  • Plezier met elkaar
  • Inspirerend aanbod

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Per jaar kunnen er 60 vierjarige leerlingen instromen. Vanaf schooljaar 23-24 doet de school mee aan het toelatingsbeleid van de gemeente Amstelveen.

Zij-instromers kunnen alleen instromen als er ruimte is in een groep en de school de juiste ondersteuning kan bieden.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
431
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Sociale Veiligheidsplan

Als extra bijlage is het sociale veiligheidsplan toegevoegd. Hierin zijn de volgende onderwerpen opgenomen:

  • de visie op sociale veiligheid
  • de waarden en normen van de school
  • het gedragsprotocol
  • het protocol e-mail, internet en sociale media

Terug naar boven