Brede School Rembrandt

Mr. P.J.M. Aalberselaan 2 1181 XJ Amstelveen

Schoolfoto van Brede School Rembrandt

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

In het najaar van 2022 hebben wij de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 gevraagd naar hun tevredenheid over onze school. Leerlingen hebben onder andere vragen beantwoord over hun welbevinden en het ervaren van sociale en fysieke veiligheid.

Wat opvalt is dat de leerlingen zich over het algemeen veilig voelen op school, aandachtspunt is de beleefde veiligheid tijdens de vrije situaties buiten. Hier gaan we als team mee aan de slag.

Onze leerlingen geven de school als geheel een 7,8! Een mooi resultaat, met goede input van de leerlingen om de school nog veiliger en beter te maken.


Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

De oudertevredenheid is gepeild in het voorjaar van 2023.

We zijn tevreden met de behaalde score. We houden er met het lezen van de rapportage echter rekening mee dat een relatief laag percentage ouders de enquête heeft ingevuld; 44% procent van de bevraagde ouders heeft de vragenlijst ingevuld.

In de komende periode zullen wij onderzoeken hoe wij als school:

- Ouders beter op de hoogte kunnen houden van het reilen en zeilen op school

- Beter kunnen communiceren over de inhoud en uitdagende mogelijkheden van het door ons geboden onderwijs

- Hen beter op de hoogte kunnen houden over de ontwikkeling van hun kind 

Tevredenheid
7,4
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven