Basisschool De Kromme Draai

Den Hoeff 49 2865 XR Ammerstol

Schoolfoto van Basisschool De Kromme Draai

In het kort

Toelichting van de school

Beste ouders / verzorgers,   

De school speelt een belangrijke rol in het leven van uw kind(eren). Gedurende acht jaar, vijf dagen per week brengt uw zoon of dochter daar het grootste deel van de dag door. Met de dagelijkse activiteiten, feestelijkheden, de samenwerking met klasgenoten en het contact met de leerkracht, bepaalt de school in grote mate het geluk van alledag.  

Daarom is het belangrijk een school te kiezen die past bij uw kind, maar ook bij uzelf. Een school waarin u het vertrouwen kunt hebben dat uw kind acht jaar lang met de uiterste zorg en aandacht wordt begeleid. Een school waar acht jaar lang een goede basis aan uw kind wordt meegegeven, goed voorbereid op de toekomst.  

OBS de Kromme Draai is een openbare basisschool in Ammerstol en tegelijkertijd de enige basisschool in Ammerstol. Omdat wij de enige basisschool in het dorp zijn, vinden we het belangrijk dat liefst iedereen zich hier thuis voelt. De Kromme Draai is een kleine basisschool met  125 leerlingen.

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van OBS de Kromme Draai. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de onderwijsinspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over onze school, ons onderwijs en onze resultaten.

Bent u op zoek naar een school voor uw kind en bent u na het lezen van ons SchoolVenster nieuwsgierig geworden naar de praktijk van ons onderwijs? Dan verzoek ik u contact met ons op te nemen voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding door de school, waarbij u uiteraard een kijkje kunt nemen in onze klassen. Onze leerkrachten, maar ook onze leerlingen staan u graag te woord. Uiteraard kunt u ook nog onze website www.dekrommedraai.nl bezoeken voor nog meer informatie over ons onderwijs. 

Namens het team,

Mariska Peltenburg

directeur obs De Kromme Draai

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen
  • Ontwikkeling
  • Veiligheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

OBS de Kromme Draai is een kleine basisschool met 123 leerlingen op 1 oktober 2022.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
127
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het plan van aanpak wordt in het najaar van 2023 aangepast op basis van de gegevens die zijn uitgewisseld  met de inspectie.

Terug naar boven