Basisschool Sint Joris

Schimmelpenninckkade 2 3813 AD Amersfoort

  • Wij werken bewust in schrift voor een goede hersenkoppeling
  • Schoolfoto van Basisschool Sint Joris
  • Schoolfoto van Basisschool Sint Joris
  • Samen met ouders en leerlingen hebben we een groen schoolplein gerealiseerd waar kinderen fijn kunnen ontdekken en spelen

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De Sint Joris heeft in het schooljaar 2019-2020 een onderzoek gedaan onder de leerlingen van de groepen 6,7 en 8. 65 Leerlingen hebben de enquête ingevuld. Deze enquête onder leerlingen en ouders wordt in het voorjaar van 2024 weer afgenomen.

De leerlingen van basisschool St. Joris  geven een gemiddeld eindcijfer van 7,87 voor onze school. Daar zijn we trots op.

Elk schooljaar doen we een meting naar veiligheid en tevredenheid onder leerlingen van groep 6,7 en 8. Die uitkomsten leest u in de bijlage.

Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
7,1
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven