Aloysiusschool Amersfoort

Dupontplein 14 3817 DV Amersfoort

  • Schoolfoto van Aloysiusschool Amersfoort
  • Schoolfoto van Aloysiusschool Amersfoort
  • Schoolfoto van Aloysiusschool Amersfoort

In het kort

Toelichting van de school

Bent u als ouder/verzorger geïnteresseerd in ons onderwijs en onze school?

Lees dan deze schoolgids: hierin staat beschreven welke keuzes we vanuit onze missie/visie maken voor het onderwijs en hoe we het organiseren. Onze leerlingen geven aan met plezier naar school te gaan! 

Daarnaast staat er praktische informatie in zoals schooltijden, vakanties en studiedagen. De Aloysius is een katholieke basisschool in het Vermeerkwartier in Amersfoort-Zuid. Ons sfeervolle schoolgebouw uit de dertiger jaren is voorzien van alle eigentijdse voorzieningen die nodig zijn om leerlingen op hun toekomst voor te bereiden. 

Namens het team van de Aloysius,

Judith Timmerman (schoolleider)

Bianca de Saegher (teamleider)


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Verbinding
  • Veiligheid
  • Ontwikkeling
  • Uitdagen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen in de wijk een plek krijgen. De afgelopen jaren is onze school gegroeid van 13 naar 16 groepen. In het schooljaar 2023-2024 hebben wij 16 groepen en dit is het maximaal aantal groepen wat wij in het gebouw kunnen huisvesten.

Jaarlijks organiseren alle scholen in Amersfoort in maart een Open Dag. Belangstellenden kunnen een kijkje komen nemen in de school. Individuele gesprekken m.b.t. aanmelden hebben de voorkeur en zijn op afspraak. Binnen KPOA zijn afspraken over de aanname en toelating van leerlingen. U kunt dit nalezen op onze website (www.aloysiusschool.nl).

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
378
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Wij werken volgens het vijf gelijke dagen model. Alle dagen zijn de schooltijden (08.30-14.00 uur) voor de leerlingen van groep 1 t/m 8 gelijk. De leerkrachten lunchen samen met de leerlingen. Voor of na schooltijd hebben de leerkrachten een gezamenlijk pauzemoment. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De intern begeleider draagt zorg voor de goede toepassing van de meldcode (huiselijk geweld en kindermishandeling).

Wilt u of uw kind liever praten met iemand buiten de school dan kunt u zich wenden tot de externe contactpersonen bij de CED-Groep:

Sylvia van Bracht en Jeroen Meiboom, beide zijn bereikbaar via: E-mail: evp@cedgroep.nlTelefoon: 010-4071599

Terug naar boven