Aloysiusschool Amersfoort

Dupontplein 14 3817 DV Amersfoort

  • Schoolfoto van Aloysiusschool Amersfoort
  • Schoolfoto van Aloysiusschool Amersfoort

In het kort

Toelichting van de school

Bent u als ouder/verzorger geïnteresseerd in ons onderwijs en onze school?

In deze schoolgids staat beschreven welke keuzes we maken voor het onderwijs en hoe we het organiseren. We geven aan vanuit welke missie/visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten.

Daarnaast staat er praktische informatie in zoals schooltijden, vakanties en studiedagen. De Aloysius is een katholieke basisschool in het Vermeerkwartier in Amersfoort-Zuid. Ons sfeervolle schoolgebouw uit de dertiger jaren is voorzien van alle eigentijdse voorzieningen die nodig zijn om leerlingen op hun toekomst voor te bereiden. Onze leerlingen gaan met plezier naar school! 

Namens het team van de Aloysius,

Judith Timmerman (schoolleider)

Hélène Ligthart (teamleider)


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Verbinding
  • Veiligheid
  • Uitdaging
  • Ontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Aloysius had op 1-10-2020 340 leerlingen verdeeld over 13 groepen. 

Jaarlijks krijgt de Aloysius veel meer aanmeldingen voor een kleutergroep, dan plaatsen die beschikbaar zijn. We zien graag dat alle leerlingen in de wijk een plek krijgen. Vanuit de herziene missie/visie zien we dat de ontwikkelingen van de school een groei kan laten zien. In schooljaar 2021-2022 starten we met een 14e groep. Uiteindelijk groeien we naar 16 groepen.

In maart van ieder jaar organiseren wij een Open Dag waarop eenieder die belangstelling heeft een kijkje kan komen nemen. Individuele gesprekken m.b.t. aanmelden hebben de voorkeur en zijn op afspraak. Binnen KPOA zijn afspraken over de aanname en toelating van leerlingen. U kunt dit nalezen op onze website (www.aloysiusschool.nl

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
350
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

M.i.v. schooljaar 2019-2020 zijn we gestart met een vijf gelijke dagen model. Alle dagen zijn de schooltijden (08.30-14.00 uur) voor de leerlingen van groep 1-8 gelijk. De leerkrachten lunchen samen met de leerlingen. Voor of na schooltijd hebben de leerkrachten een gezamenlijk pauzemoment. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De intern begeleider draagt zorg voor de goede toepassing van de meldcode (huiselijk geweld en kindermishandeling).

Wilt u of uw kind liever praten met iemand buiten de school dan kunt u zich wenden tot de externe contactpersonen:

Marjon ten Heggeler en Jeroen Meiboom (CED groep). Beide zijn bereikbaar via:E-mail: evp@cedgroep.nlTelefoon: 010-4071599

Terug naar boven