Aloysiusschool Amersfoort

Dupontplein 14 3817 DV Amersfoort

  • Schoolfoto van Aloysiusschool Amersfoort
  • Schoolfoto van Aloysiusschool Amersfoort
  • Schoolfoto van Aloysiusschool Amersfoort

Het team

Toelichting van de school

Managementteam

Judith | directeur | ma, di, do, vrij

Bianca | teamleider | ma, di, wo, do

Astrid l school business manager l ma, di, do, vr

Interne begeleiding

Lotte | groep 1 t/m 8 | di, wo, do

Groepsleerkrachten

Groep 1/2A | Steffenie (ma t/m vr) l Joke (wo)

Groep 1/2B | Antoinette (ma, di, wo) | Nicole (do, vr)

Groep 1/2C | Ellen (ma, di, wo, do) l Jenny (vr)

Groep 1/2D | Marisa (ma, di, wo) | Fatima (do, vr)

Groep 3A | Anne (ma t/m vr) | Laura (ma, wo, do, vr) l Madelien (di)

Groep 3B | Judith (ma t/m vr)

Groep 4A | Dorieke (ma, wo) l Marjolein (di, do, vr)

Groep 4B | Nina (ma t/m vr)

Groep 5A | Mark Jan (ma t/m vr)

Groep 5B | Steven (ma) l Remco (di, wo, do ,vr)

Groep 6A | Madelien (ma, vr) | Linda (di, wo, do)

Groep 6B | Jeroen (ma t/m vr)

Groep 7A | Wendy (ma, di, do, vr) | Duncan (wo)

Groep 7B | Emi (ma, do, vr) | Yvonne (di, wo)

Groep 8A | Josje (ma t/m vr)

Groep 8B | Freke (ma, di) | Helga (wo, do, vr)

Overig personeel

Leerkrachtondersteuner | Anouke | ma, di, do, vr

Lesondersteuning | Linda | ma

Lesondersteuning l Dorieke l di

Lesondersteuning l Helga l di

Octopusklas l Nicole l di

Vakdocent muziek l Grietje l ma, wo

Vakdocent bewegingsonderwijs | Dany | ma, di, do, vr

Vakdocent bewegingsonderwijs | Osama | vr

Conciërge | Mike | ma, di, vr

ICT-coördinator l Stefan l ma


Stagiaires

Als opleidingsschool bieden we ieder jaar studenten de mogelijkheid om bij ons op school stage te lopen. Er kunnen stagiaires vanuit de Pabo, het MBO of HBO geplaatst worden. De eindverantwoordelijkheid van de door de stagiaires gegeven lessen ligt altijd bij de desbetreffende groepsleerkracht.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij afwezigheid van leerkrachten, bijvoorbeeld door ziekte, familieomstandigheden, bijscholing of ander verlof, doen we ons uiterste best vervanging te regelen. We zijn als school aangesloten bij een vervangingspool, genaamd Transvita. Bij een vervangingsaanvraag worden leerkrachten door Transvita ingezet. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan proberen we het intern op te lossen. Leerlingen verdelen over andere groepen doen we niet, omdat dit de onderwijskwaliteit in meerdere groepen niet ten goede komt. Er wordt geen groep naar huis gestuurd zonder dat de ouders hier vooraf over zijn geïnformeerd. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Er wordt thematisch gewerkt in de groepen 1-2, vanuit de belangstelling van de kinderen. Aan de thema’s worden activiteiten en doelen gekoppeld. De kinderen komen op een speelse manier in aanraking met de eerste lees, taal -en rekenactiviteiten. We praten over allerlei onderwerpen, zodat ze veel woorden leren en goed leren spreken. Daarnaast is er veel aandacht voor samen spelen (sociale ontwikkeling) en werken. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Bij het taal- en rekenonderwijs wordt een laptop structureel ingezet bij het leren en oefenen van de lesstof.

De leerlingen van groep 1-2 gymmen gedurende de week in het speellokaal met de eigen leerkracht en krijgen daarnaast één keer per week gymles van de vakleerkracht bewegingsonderwijs in het speellokaal.

De leerlingen van groep 3 t/m 8 hebben gym in de sportzaal aan de Bisschopsweg of in de Bilalschool. Ook deze lessen worden gegeven door een vakleerkracht bewegingsonderwijs. Daarnaast hebben we een prachtig schoolplein waar leerlingen kunnen bewegen. De groepen 6, 7 en 8 maken ook gebruik van het CJVV-veld, vlak bij de school voor het buitenspelen (tijdens de lunchpauze) of de gymles.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Wij bieden onderwijs aan leerlingen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen, kennis opdoen en deze leren toepassen. 

Leerkrachten worden ondersteund door vakspecialisten en onderwijsassistent(en).

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

O.a. de NPO gelden worden ingezet om een extra groep te formeren, zodat de groepen 3 t/m 7 relatief klein zijn. In de groepen 1-2 en 8 bieden we extra ondersteuning, zodat er in kleine groepjes gewerkt kan worden.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Het aanbod aan het jonge kind betreft hier de opvang van de leerling, voor-en na schooltijd. Dit bieden wij op school niet aan. 

Terug naar boven