Aloysiusschool Amersfoort

Dupontplein 14 3817 DV Amersfoort

  • Schoolfoto van Aloysiusschool Amersfoort
  • Schoolfoto van Aloysiusschool Amersfoort
  • Schoolfoto van Aloysiusschool Amersfoort

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De uitslag van de leerling tevredenheid enquête is hoger dan vorig jaar. Daar zijn we trots op! Natuurlijk zijn we benieuwd welke factoren daar een belangrijke rol in spelen. De enquête bespreken we met de leerlingenraad.

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Er zijn onvoldoende reacties om een betrouwbaar beeld te kunnen schetsen.
Tevredenheid
7,0
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven