Michaelschool, Speciaal Basis Onderwijs

Van Almondestraat 2 3814 RV Amersfoort

  • Schoolfoto van Michaelschool, Speciaal Basis Onderwijs
  • Schoolfoto van Michaelschool, Speciaal Basis Onderwijs
  • Schoolfoto van Michaelschool, Speciaal Basis Onderwijs
  • Schoolfoto van Michaelschool, Speciaal Basis Onderwijs
  • SBO Michaelschool heeft in januari 2014 het predicaat Excellente School gekregen en heeft t/m 2018 dit predicaat behouden.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De respons op de vragenlijst was 66%, een ruime meerderheid van de leerlingen in de bovenbouw heeft de vragenlijst ingevuld. Daardoor hebben we een goed beeld van de kwaliteit.
Tevredenheid
7,6

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

SBO Michaëlschool scoort als school een 3,32. Daarmee scoort de school ruim voldoende. Ouders geven de school een 8,2 (goed/uitstekend). 

De respons op de vragenlijst was 17%, dit is een laag percentage. De vragenlijst werd door weinig respondenten ingevuld. Daardoor moet er voorzichtig met de conclusies worden omgegaan. 

Tevredenheid
8,0

Terug naar boven