Michaelschool, Speciaal Basis Onderwijs

Van Almondestraat 2 3814 RV Amersfoort

  • Schoolfoto van Michaelschool, Speciaal Basis Onderwijs
  • Schoolfoto van Michaelschool, Speciaal Basis Onderwijs
  • Schoolfoto van Michaelschool, Speciaal Basis Onderwijs
  • Schoolfoto van Michaelschool, Speciaal Basis Onderwijs
  • SBO Michaelschool heeft in januari 2014 het predicaat Excellente School gekregen en heeft t/m 2018 dit predicaat behouden.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het SchoolVenster van SBO Michaëlschool. SBO Michaelschool is een katholieke school voor Speciaal Basisonderwijs.

Het is een school voor leerlingen die door leer- en ontwikkelingsproblemen niet op de reguliere basisschool kunnen blijven. Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van SBO Michaelschool. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geven wij u een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare informatie over de schoolprestaties. 

Wilt u meer informatie over de school, kijk dan op onze website: http://www.michaelschool-amersfoort.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Verbinding
  • Vertrouwen
  • Verantwoordelijkheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De groepen in de onderbouw bestaan uit 12-15 leerlingen. In de bovenbouw bestaan de groepen uit 15-18 leerlingen. De groepen zijn in het begin van het schooljaar vaak kleiner.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
143
Landelijk gemiddelde
128

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Op dit moment (20 januari 2020) wordt er gewerkt aan het schoolveiligheidsplan. De conceptversie is nu geupload.

Samenwerkingspartners

Toelichting van de school

De school werkt zowel intern als extern samen met ketenpartners. Deze ketenpartners richten zich allen op het versterken van het onderwijs en de zorg die onze leerlingen nodig hebben om zich optimaal te ontwikkelen. In de school zijn daarom een logopediste, kinderoefentherapeut, onderschoolse dagbehandeling en therapievormen mogelijk.

Extern is er een intensieve samenwerking met de naschoolsedagbehandeling, de wijkteams in de regio en de partners binnen het ABC netwerk.

Terug naar boven