Michaelschool, Speciaal Basis Onderwijs

Van Almondestraat 2 3814 RV Amersfoort

  • Schoolfoto van Michaelschool, Speciaal Basis Onderwijs
  • Schoolfoto van Michaelschool, Speciaal Basis Onderwijs
  • Schoolfoto van Michaelschool, Speciaal Basis Onderwijs
  • Schoolfoto van Michaelschool, Speciaal Basis Onderwijs
  • SBO Michaelschool heeft in januari 2014 het predicaat Excellente School gekregen en heeft t/m 2018 dit predicaat behouden.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De eindtoets

De leerlingen van SBO Michaelschool hebben de eindtoets gemaakt. De eindtoets bestaat uit de ADIT (Adaptieve Digitale Intelligentie Test). De ADIT meet intelligentie bij leerlingen van 11 tot 15 jaar bij verwijzing naar vmbo en PrO. Daarnaast nemen we bij de schoolverlaters ook de cito toetsen per vakgebied af. Op basis van deze toetsen en het beeld van de leerkracht kijken wij samen met de leerlingen en ouders welke school het beste bij onze leerlingen past. Wij gebruiken de CITO toetsen ook om naar onze eigen onderwijskwaliteit te kijken. We hebben daarvoor een normeringen ontwikkeld, die uitgedrukt wordt in vaardigheidsscores. Deze is terug te vinden in ons schoolplan 2019 -2020.

Vanaf dit schooljaar nemen schoolverlaters met een IQ van 75 of hoger ook deel aan de eindtoets van CITO. Deze toets wordt afgenomen ter controle van het schooladvies.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Doorgaans hebben onze leerlingen ook in het Voortgezet Onderwijs extra begeleiding nodig.

Veel kinderen gaan naar scholen voor Voortgezet Onderwijs waar in een kleine groep onderwijs wordt gegeven, gericht op hun mogelijkheden. Onze leerlingen vervolgen hun schoolloopbaan doorgaans op VMBO-scholen of scholen voor Praktijkonderwijs.

In de schoolgids vindt u de uitstroomcijfers van de afgelopen drie jaar. 


Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

SBO Michaelschool heeft in januari 2014 het predicaat Excellente SBO School 2013 ontvangen.

De Michae¨lschool behaalt goede resultaten op alle leergebieden en heeft een opbrengstgerichte cultuur.De inrichting van het leerproces kenmerkt zich door een hoge professionaliteit, een duidelijke structuur en een doordachte didactische organisatie. Het verband tussen de inrichting van het onderwijsleerproces en de resultaten is duidelijk door een goed uitgewerkt systeem van kwaliteitszorg met analyses en interventies, dankzij de brede registratie van resultaten.Het eigen excellentieprofiel van de school komt naar voren in veel extra ondersteuningsmogelijkheden die de school biedt vooral op sociaal-emotioneel gebied.

Terug naar boven