Michaelschool, Speciaal Basis Onderwijs

Van Almondestraat 2 3814 RV Amersfoort

  • Schoolfoto van Michaelschool, Speciaal Basis Onderwijs
  • Schoolfoto van Michaelschool, Speciaal Basis Onderwijs
  • Schoolfoto van Michaelschool, Speciaal Basis Onderwijs
  • Schoolfoto van Michaelschool, Speciaal Basis Onderwijs
  • SBO Michaelschool heeft in januari 2014 het predicaat Excellente School gekregen en heeft t/m 2018 dit predicaat behouden.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Stabiliteit en voorspelbaarheid zijn binnen de school van groot belang. Wanneer een leerkracht ziek is of verlof heeft zal er daarom eerst intern gezocht worden naar mogelijkheden voor vervanging, zodat leerlingen een bekende leerkracht hebben. Wanneer dit niet mogelijk is, wordt er contact opgenomen met onze invalpool PIO. Mocht ook hier geen opvang mogelijk zijn dan neemt de directie in overweging of de groep verdeeld wordt over andere groepen of dat de groep naar huis wordt gestuurd. Ouders worden hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte gesteld. Bij het naar huis sturen van groepen zal ook het bestuur en de inspectie op de hoogte worden gesteld.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

SBO Michaëlschool is een Katholieke school voor Speciaal Basisonderwijs. Het is een school voor leerlingen die door leer- en/of ontwikkelingsproblemen niet optimaal tot ontwikkeling komen in het regulier basisonderwijs en meer ondersteuning nodig hebben om tot leren te komen. De school biedt dit onderwijs aan leerlingen van 4 tot 12 jaar met voornamelijk extra ondersteuningsbehoeften vanwege een beperkte cognitieve capaciteiten (IQ ongeveer 60-85). Hiernaast kan sprake zijn van aanvullende problematiek, zoals aandachts-concentratieproblemen (ADHD), werkhoudingsproblemen, faalangst, psycho-sociale problematiek (autisme) en andere problematiek die het leren kan belemmeren.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven