De Gondelier

Zwartsluiskade 2 3826 EG Amersfoort

  • Samenwerken
Eigenaarschap
  • Op ODS De Gondelier hebben wij een eigen bibliotheek. Deze bibliotheek wordt continu door onze biebouders voorzien van de nieuwste boeken.
  • Schoolfoto van De Gondelier

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

In 2019 was het cijfer van de leerlingen een 8,1, in 2021 een 8,3 en het cijfer in 2023 is verder gegroeid naar een 8,4 (Goed/Uitstekend). Met een responspercentage van 92% hebben we vanuit de leerlingen een goed valide beeld gekregen. Leerlingen geven aan zich veilig te voelen op De Gondelier, hierin scoren zij boven de gestelde norm. De leerlingen geven aan dat ze voor vragen of hulp goed terecht kunnen bij de leerkracht waarin zij zelf leren te plannen en oplossingsgericht te werken. De schoolregels en afspraken zijn erg duidelijk, waardoor er een fijne rustig sfeer is in de school. De leerlingen ervaren vrijheid, voelen zich gehoord en ervaren dat de stem die zij hebben in bijvoorbeeld de leerlingenraad als prettig en waardevol.
Tevredenheid
8,3
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

In 2019 was het cijfer van de ouders een 7,5. In2021 is dit cijfer gegroeid naar een 7,7. In 2023 is dit cijfer verder gegroeid naar een 7,8. Het responspercentage van 48% in 2021 is gegroeid naar 52% in 2023. Op alle onderdelen scoren we een (ruim) voldoende. Ouders ervaren de sfeer en veiligheid op school als erg positief. De kracht van De Gondelier komt voort vanuit het centraal stellen van kwaliteit, het Daltononderwijs, kleine klassen en waar leerlingen echt worden gezien. Hierin ervaren ouders de leerkrachten als vakbekwaam, worden de leerlingen van De Gondelier voldoende uitgedaagd en sluit de leerstof aan op het niveau van de leerlingen. Tot slot ervaren de ouders de communicatie in het algemeen als erg prettig; hoe meer informatie, hoe beter.
Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven