De Gondelier

Zwartsluiskade 2 3826 EG Amersfoort

  • Samenwerken
Eigenaarschap
  • Op ODS De Gondelier hebben wij een eigen bibliotheek. Deze bibliotheek wordt continu door onze biebouders voorzien van de nieuwste boeken.
  • Schoolfoto van De Gondelier

In het kort

Toelichting van de school

De Gondelier is een openbare daltonschool.

De school staat open voor alle kinderen ongeacht levensbeschouwing, herkomst of maatschappelijke positie van de ouders. Op een openbare school kunnen kinderen zich ontwikkelen met respect voor elkaars leef- en zienswijze.

Op onze school staan de daltonprincipes centraal: Zelfstandigheid, Samenwerken, Vrijheid en Verantwoordelijkheid, Effectiviteit en Reflectie.

Wij geven ruimte aan creativiteit (o.a deelnemen aan "NEOS"), beweging (vakleerkracht bewegingsonderwijs), onderzoekend leren (Blink Wereld), veiligheid en plezier. We willen graag dat uw kind elke dag leert en met energie en plezier naar school gaat.

Kortom: wij doen er alles aan om uw kind de best mogelijke start en de leukste schooltijd van zijn of haar leven te bezorgen.

De Gondelier ressorteert onder Stichting Meerkring en staat daarmee garant voor hoge kwaliteit en continuïteit van het onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kwalitatief goed daltononderwijs
  • Werken vanuit routines, regels en afspraken
  • Vakleerkracht gym & Kunst & Cultuur (NEOS)
  • Engels groep 1 t/m 8
  • Een actieve, betrokken en schoolbrede kinderraad

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Gondelier is dé openbare daltonschool in de nieuwbouwwijk Vathorst. Momenteel bezoeken +/- 285 kinderen iedere dag onze school. De Gondelier is een relatief kleine school in de wijk Vathorst. Iedere dag ontwikkelen de kinderen zo veel mogelijk hun talenten en vaardigheden aan de hand van onze daltonkernwaarden. Wij streven ernaar dat de kinderen van De Gondelier onze school verlaten met een goed gevulde rugzak vol met:

? Zelfvertrouwen

? Stevige kennisbasis

? Oprechte betrokkenheid

? Samenwerkingsvaardigheden

? Positief kritische houding (naar de maatschappij).

Daarnaast vinden wij het belangrijk dat onze kinderen terugkijken op een warme en fijne basisschooltijd, waarin veel is geleerd, maar waar ook veel gelachen is.

De school heeft in 2018 een positieve visitatie van de daltoncommissie gehad. Elke officiële daltonschool wordt eens in de vijf jaar opnieuw gevisiteerd. Door de coronaperiode is deze visitatie met 2 jaar uitgesteld en verwachten wij in het voorjaar van 2025 de volgende visitatie. Veel ouders kiezen bewust voor ons daltononderwijs en de openbare grondslag.

De Gondelier groeit in belangstelling! Onze naam groeit in de wijk, dit zien wij ook terug in de aanmeldingen van nieuwe kinderen. Deze groepen zijn verdeeld in vier clusters. Binnen deze clusters werken de collega's intensief met elkaar samen en proberen we met regelmaat groepsdoorbroken activiteiten te organiseren. 

- Een cluster met vier groepen 1/2

- Een cluster met drie groepen 3/4

- Een cluster met twee groepen 5/6

- Een cluster met drie groepen 7/8

We hebben er bewust voor gekozen om te gaan werken met combinatiegroepen. De voorgaande jaren hebben we al ervaring opgedaan met het werken met combinatiegroepen. Dit is erg goed bevallen. Naast dat het werken met combinatiegroepen erg goed past bij ons Daltonconcept, kent het ook veel voordelen voor de schoolorganisatie en uiteraard ook voor onze kinderen. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
266
Landelijk gemiddelde
212

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven