obs Joost van den Vondel

Huijgenslaan 41 3818 WB Amersfoort

 • Op de Vondelschool wordt er veel aan sport en bewegingsonderwijs gedaan
 • Zand - en natuurtuin, moestuin, voetbal kunstgrasveld, klimmen
 • Elke groep heeft modern interactief digibord
 • Toneel, Muziek, Handvaardigheid, Het Vondel Festival, Scholen in de Kunst programma voor alle groepen
 • Techniek, handenarbeid

In het kort

Toelichting van de school

Obs Joost van den Vondel is een eigentijdse, gezellige en dynamische openbare basisschool in het Bergkwartier.

Kenmerken van onze school zijn:

 • Openbaar, wij leren van en met elkaar
 • Veel aandacht voor de cognitieve vakken, goede opbrengsten
 • Er wordt gewerkt met de methode Vreedzame school en 'Rots en Water' voor sociaal-emotionele ontwikkeling
 • Bewegingsonderwijs van een vakleerkracht
 • Leerkrachten werken in professionele leergemeenschappen
 • Wij zijn gecertificeerd opleidingsschool voor nieuwe leerkrachten
 • Wezenlijke ouderbetrokkenheid, driehoek ouders, school en leerling is waar het om draait!

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Goed onderwijs
 • Open houding
 • Samen verantwoordelijk
 • Veilige school
 • Hoge ouderbetrokkenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De openbare basisschool Joost van den Vondel is een plek waar ruim 420 kinderen zo veel mogelijk hun talenten en vaardigheden kunnen ontplooien en ontwikkelen en waar men elkaar in een veilige omgeving kan ontmoeten.

We zorgen voor eigentijds, maatschappelijk betrokken onderwijs in een veilige leeromgeving. We begeleiden onze leerlingen tot verantwoordelijke-, zelfstandige- en evenwichtige personen die zo goed mogelijk hun plaats kunnen vinden in de maatschappij. Onze kinderen kijken terug op een warme en fijne basisschooltijd waarin eisen zijn gesteld, maar waar ook veel gelachen is.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
452
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Onze school heeft het 5 gelijke dagen model overgenomen. Iedere schooldag is van 8.30- 14.15 uur. Alle leerlingen blijven op school lunchen. In de onderbouw (tot en met groep 3) ondersteunen de overblijfmedewerkers bij het lunchen in de klas. In de midden en bovenbouw eet de leerkracht met de groep.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De Joost van den Vondelschool werkt aan een veilige omgeving voor kinderen, team en ouders. Via de methode Vreedzame School werken wij aan deze veiligheid.

Op de Joost van den Vondelschool hebben we een aantal basisregels schoolbreed afgesproken. Iedere groep voegt daar groepsspecifieke afspraken aan toe. De basisregels van de Joost van den Vondel:
?Wij zorgen ervoor dat iedereen erbij hoort
?Wij zorgen ervoor dat iedereen zich veilig voelt en zichzelf kan zijn
?Wij lossen conflicten en problemen samen op
?Wij zorgen voor onze omgeving, spullen en anderen
?Wij willen kennis met elkaar delen en onze talenten ontwikkelen.

Terug naar boven