obs Joost van den Vondel

Huijgenslaan 41 3818 WB Amersfoort

  • Op de Vondelschool wordt er veel aan sport en bewegingsonderwijs gedaan
  • Zand - en natuurtuin, moestuin, voetbal kunstgrasveld, klimmen
  • Elke groep heeft modern interactief digibord
  • Toneel, Muziek, Handvaardigheid, Het Vondel Festival, Scholen in de Kunst programma voor alle groepen
  • Techniek, handenarbeid

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Het algemene rapportcijfer wat leerlingen op de Joost van den Vondelschool geven is een: 8,2.
Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Ouders geven de Joost van den Vondel een dikke: 8,1
Tevredenheid
7,6
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven