obs Joost van den Vondel

Huijgenslaan 41 3818 WB Amersfoort

  • Op de Vondelschool wordt er veel aan sport en bewegingsonderwijs gedaan
  • Zand - en natuurtuin, moestuin, voetbal kunstgrasveld, klimmen
  • Elke groep heeft modern interactief digibord
  • Toneel, Muziek, Handvaardigheid, Het Vondel Festival, Scholen in de Kunst programma voor alle groepen
  • Techniek, handenarbeid

Het team

Toelichting van de school

Op onze school ontwikkelen leerkrachten zich tot programmaontwerpers, begeleiders van leertrajecten en uitdagende lesgevers. Het team maakt gebruik van elkaars talenten en voelt zich verantwoordelijk voor het geheel. We laten ons inspireren door nieuwe, bewezen inzichten. En we vinden het belangrijk dat er nieuwe goede collega's instromen in het onderwijs. Daarom hebben wij ons ontwikkeld tot een gecertificeerde opleidingsschool/academische basisschool.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Mocht er onverhoopt een leerkracht zich ziek moeten melden, dan brengen wij de aanvraag in via de invalpool van de stichting Meerkring. Hierin zitten leerkrachten, die onze leerlingen ook vaak kennen, en dan is het geen probleem om onze leerkracht te laten vervangen. Echter is de invalpool met leerkrachten ook wel eens niet beschikbaar, bijvoorbeeld als er een griepgolf heerst. Dan verdelen wij de groep in kleine groepjes leerlingen over de andere groepen. Dit is verre van ideaal. In het uiterste geval moeten we de ouders vragen om de leerlingen thuis te houden, en alleen die kinderen te laten komen die echt geen andere mogelijkheid hebben voor die dag. Dit is een urgente discussie in Nederland over genoeg mensen voor het fantastische vak van leerkracht proberen te krijgen, zodat er geen tekorten ontstaan.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Binnen de Joost van den Vondelschool hebben wij 16 groepen. 4 kleutergroepen groepen 1-2 en 12 groepen 3 t/m 8. We hebben alle groepen dubbel 3a, 3b tot en met 8a en 8b. De meeste groepen binnen het team hebben twee leerkrachten. Deze duo's werken samen op de groep. De een vaak 3 dagen, de ander 2 dagen. Kinderen vinden dit vaak wel fijn, hebben ze twee leerkrachten die met 4 paar ogen naar dezelfde leerlingen kijken. En bovendien met elkaar kunnen overleggen over de leerlingen. Daarnaast hebben de kinderen gym van een vakleerkracht bewegingsonderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Als kinderen 4 jaar zijn komen ze naar de basisschool. In de kleuterklas leggen we de basis voor de verdere basisschooltijd. In ons onderwijs aan kinderen in de groepen 1 en 2 staat spel centraal. Wij gaan ervan uit dat het kind spelend de wereld om zich heen leert begrijpen en zijn plaats daarin leert vinden.

De kinderen kunnen in de spelsituaties op school veel verschillende ervaringen opdoen. Sleutelwoorden zijn uitdaging, veiligheid, aansluiten bij interesses, variatie en interactie. In de kleuterlokalen vindt u onder meer goed uitgeruste spelhoeken, boekenhoek, computer of digibord met spelletjes, spelletjes, puzzels, constructiematerialen en knutselmaterialen. Er wordt veel aandacht geschonken aan beweging.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

In het schoolondersteuningsprofiel van de Joost van den Vondelschool die als bijlage op www.scholenopdekaart staat, staat uitgebreid beschreven welke kinderen wij kunnen ondersteunen.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Nog meer specialiseren op gedrag bij en van kinderen om vroegtijdig te signaleren en de juiste hulp te kunnen bieden.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Kinderen die van een voorschoolse VVE (peuter)school komen, kunnen wel op onze school aangemeld worden. Mochten deze kinderen aangenomen worden dan ondersteunen wij hen in de eventuele taalachterstand. Echter volgen wij niet een bepaald VVE-programma.

Terug naar boven