Openbaar Kindcentrum Het Scala

Ariaweg 115 3816 HJ Amersfoort

Schoolfoto van Openbaar Kindcentrum Het Scala

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Wij zijn als school trots op onze resultaten, omdat we feedback van onze leerlingen belangrijk vinden. Onze consequente inzet van Vreedzame school leidt tot een schoolcultuur waarbinnen kinderen een stem hebben, zich verantwoordelijk voelen, een steentje bijdragen en conflicten Vreedzaam oplossen. Onze leerlingen, teamleden, ouders en partners van de school leren daarin samen op te trekken.

De opmerkingen van kinderen en de uitslag gaan we bespreken met onze kinderen in een groepsvergadering. Verbeterpunten zijn er altijd en die zullen we oppakken. Het is ook belangrijk om zo'n uitslag te vieren.

Tevredenheid
8,7
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven