P.C. School voor Speciaal basisonderwijs Koningin Wilhelmina

Koning Karelpad 4 3813 HC Amersfoort

  • Schoolfoto van P.C. School voor Speciaal basisonderwijs Koningin Wilhelmina
  • Schoolfoto van P.C. School voor Speciaal basisonderwijs Koningin Wilhelmina
  • Schoolfoto van P.C. School voor Speciaal basisonderwijs Koningin Wilhelmina
  • Schoolfoto van P.C. School voor Speciaal basisonderwijs Koningin Wilhelmina

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Onze leerlingen stromen over het algemeen uit naar het VMBO (zowel basis, gemengd als theoretisch) of het Praktijkonderwijs.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

We hebben voor dit onderdeel geen gegevens ontvangen.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Ieder halfjaar evalueren we de groei van onze leerlingen. Heeft uw kind de doelen behaald die we hadden gesteld? Hoe verklaren we de groei, of het uitblijven ervan? Zit uw kind nog in de juiste leerroute?

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Omdat wij een kleine school zijn, met jaarlijks een beperkt aantal uitstromers, vertekenen percentages.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Vanwege een klein leerlingaantal is hier geen (volledige) informatie zichtbaar (bescherming persoonsgegevens).

Terug naar boven