P.C. School voor Speciaal basisonderwijs Koningin Wilhelmina

Raadhoven 2 - 3 3813 LW Amersfoort

  • Schoolfoto van P.C. School voor Speciaal basisonderwijs Koningin Wilhelmina
  • Schoolfoto van P.C. School voor Speciaal basisonderwijs Koningin Wilhelmina
  • Schoolfoto van P.C. School voor Speciaal basisonderwijs Koningin Wilhelmina
  • Schoolfoto van P.C. School voor Speciaal basisonderwijs Koningin Wilhelmina

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als een personeelslid verlof heeft voor studie, scholing of voor persoonlijke omstandigheden, vervangt meestal de duo-collega of een van de invallers die bij ons bekend zijn. Verlof dat vooraf bekend is, is meestal op te lossen. Anders is het bij ziekte, zeker nu er sprake is van een lerarentekort en dus ook een invallerstekort. Bij ziekte kijken we eerst of er een collega beschikbaar is en we doen een beroep op de invalpool. In noodgevallen kan de onderwijsassistent bijspringen.Een andere optie is het verdelen van een klas over andere klassen, maar dit vinden wij voor het SBO geen goede oplossing. Helaas moeten ook wij, net als veel andere scholen, af en toe de kinderen een dag vrij geven als er echt geen andere oplossing beschikbaar is. Dit heeft absoluut niet onze voorkeur.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Wij hebben geen kleutergroepen.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Taal, begrijpend lezen/luisteren en wereldoriëntatie lopen bij ons in elkaar over in de tijd en zijn niet precies af te bakenen.

Onze kinderen krijgen wekelijks ruim 26 uur les. Hierin zijn ook zaken als sociaal-emotionele vorming, verkeer, mediawijsheid etc opgenomen.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Zie hiervoor het SOP.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven