P.C. School voor Speciaal basisonderwijs Koningin Wilhelmina

Raadhoven 2 - 3 3813 LW Amersfoort

  • Schoolfoto van P.C. School voor Speciaal basisonderwijs Koningin Wilhelmina
  • Schoolfoto van P.C. School voor Speciaal basisonderwijs Koningin Wilhelmina
  • Schoolfoto van P.C. School voor Speciaal basisonderwijs Koningin Wilhelmina
  • Schoolfoto van P.C. School voor Speciaal basisonderwijs Koningin Wilhelmina

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de pagina van de Koningin Wilhelminaschool! We willen u graag via deze pagina's inzicht geven in onze school.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Waar je samen leert en groeit
  • Samen met reguliere school
  • Hoge kwaliteit
  • Fijne kleine groepen
  • Ontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De KWS maakt een gestage groei door en zit in december 2023 op 78 leerlingen.

Onze leerlingen komen veelal uit de buurt of de omliggende wijken, maar ook wel uit Amersfoort-Noord en andere gemeenten. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
76
Landelijk gemiddelde
128

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Met de Vreedzame School en onze KWS-regels hebben we een stevige pedagogische basis. Meer hierover is te lezen in de schoolgids.

Samenwerkingspartners

Scholen werken samen met verschillende organisaties, bijvoorbeeld op het gebied van medische zorg en jeugdhulp. Zo bieden ze de beste hulp voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak en afspraken. De school kan zelf het beste vertellen hoe intensief de samenwerkingen zijn.

Terug naar boven