P.C. School voor Speciaal basisonderwijs Koningin Wilhelmina

Raadhoven 2 - 3 3813 LW Amersfoort

  • Schoolfoto van P.C. School voor Speciaal basisonderwijs Koningin Wilhelmina
  • Schoolfoto van P.C. School voor Speciaal basisonderwijs Koningin Wilhelmina
  • Schoolfoto van P.C. School voor Speciaal basisonderwijs Koningin Wilhelmina
  • Schoolfoto van P.C. School voor Speciaal basisonderwijs Koningin Wilhelmina

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

De vragenlijst voor Leerlingen (WMK) is afgenomen in januari 2019. De vragenlijst is gescoord door de leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8. De leerlingen zijn gemiddeld genomen (erg) tevreden over de school. Daar zijn we blij mee. We vinden de score voor welbevinden ('ik vind het fijn om naar school te gaan') aan de lage kant (3,13) maar kunnen deze ook wel verklaren vanuit het feit dat onze leerlingen moeite hebben met leren en school dan ook niet altijd leuk is. Een rol speelde ook, dat in een van de groepen sprake was van langdurige uitval van de eigen juf en vervanging door verschillende invallers.

De score voor veiligheid vinden wij ook te laag. We hebben hier een actiepunt van gemaakt in ons nieuwe schoolplan 2019-2023.


Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

De vragenlijst voor Ouders (WMK) is afgenomen in maart 2019. Helaas reageerden maar 8 van de 36 aangeschreven ouders en daarmee vinden we de uitslag niet betrouwbaar. We willen de lijst in maart 2020 nogmaals afnemen en ouders actiever benaderen om deel te nemen. De uitslag hebben we wel opgenomen in dit schoolplan, we hebben hier echter geen specifieke acties aan gekoppeld.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven