Evangelische Basisschool De Parel

Zuiderkruis 4 3813 VA Amersfoort

Schoolfoto van Evangelische Basisschool De Parel

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de pagina van Evangelische Basisschool de Parel!

De Parel is een school met een duidelijk motto: 'Ieder kind geliefd, gezien & gekend'. Dit willen we waarmaken voor alle kinderen die op onze school zitten. Voor ons betekent dit dat alle kinderen zich thuis mogen voelen op school. Wij stimuleren de kinderen om de talenten die ze van God hebben gekregen optimaal te ontwikkelen. In dit Venster kunt u lezen hoe we dat doen en welke resultaten dat geeft.

Natuurlijk bent u ook welkom op onze school. We leiden u graag rond! Zo krijgt u een nog beter beeld bij De Parel. U kunt daarvoor contact met ons opnemen via de mail of telefonisch.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Gezien, geliefd en gekend
  • Evangelische identiteit
  • Thematisch werken
  • Betekenisvol en doelbewust
  • Meten is middel, geen doel.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Parel is een relatief kleine school. In het schooljaar 2022-2023 is de gemiddelde groepsgrootte 20 leerlingen. We hebben 6 basisgroepen: groep 1-2, groep 1-2, groep 3/4, groep 4-5, groep 6 en groep 7-8.

Daar zijn we blij mee: de kinderen hebben genoeg leeftijdsgenootjes en er is ruimte om af te stemmen op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Zo blijft ieder kind op onze school geliefd, gezien en gekend! 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
121
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De schooltijden op De Parel zijn voor alle groepen, op alle dagen gelijk. Dit is makkelijk als u meer kinderen op school heeft: u kunt hen altijd tegelijk brengen en halen.

Na schooltijd is er op maandag, dinsdag en donderdag buitenschoolse opvang. Hiervoor werken we samen met de christelijke BSO KOALAH. De buitenschoolse opvang is op onze eigen school. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven